دلار استرالیا / شیلینگ کنیا

AUD/KES Ask
نرخ فعلی:: 82.9 0.69
بازار مبادلات ارزی / تقاضا
نرخ فعلی: : 82.9 0.69
واحد حجمی :
نرخ فعلی: : 82.9 0.69
واحد پولی : -
کشور : استرالیا
شاخه : بازار مبادلات ارزی / تقاضا
واحد حجمی :
نوع بازار : بازار جهانی

عملکرد دلار استرالیا / شیلینگ کنیا

۱۲:۰۴:۰۵
نام روز یک هفته یک ماه شش ماه یک سال سه سال
دلار استرالیا / شیلینگ کنیا 0.55 1.37 2.80 0.9600 6.02 7.85

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 81

اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 1.9

درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 2.35%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 81

اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 1.9

درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 2.35%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 80

اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 2.9

درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 3.63%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 81

اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 1.9

درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 2.35%

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی