دلار استرالیا / شیلینگ کنیا

AUD/KES Ask
نرخ فعلی:: 83 0.81
بازار مبادلات ارزی / تقاضا
نرخ فعلی: : 83 0.81
واحد حجمی :
نرخ فعلی: : 83 0.81
واحد پولی : -
کشور : استرالیا
شاخه : بازار مبادلات ارزی / تقاضا
واحد حجمی :
نوع بازار : بازار جهانی

تاریخچه دلار استرالیا / شیلینگ کنیا

۱۱:۴۳:۴۹
بازگشایی؟ کمترین؟ بیشترین؟ پایانی؟ میزان تغییر درصد تغییر تاریخ / میلادی تاریخ / شمسی
82.32 81.95 82.48 82.35 0.01 0.01% 2021/10/18 1400/07/26
82.36 82.36 82.36 82.36 0.02 0.02% 2021/10/16 1400/07/24
82.31 82.18 82.58 82.38 0.06 0.07% 2021/10/15 1400/07/23
81.51 81.19 81.90 81.90 0.37 0.45% 2021/10/13 1400/07/21
81.42 81.32 81.88 81.53 0.12 0.15% 2021/10/12 1400/07/20
81.04 80.85 81.71 81.41 0.41 0.51% 2021/10/11 1400/07/19
81.01 81 81.01 81 - - 2021/10/09 1400/07/17
81.09 80.81 81.20 81.03 - - 2021/10/08 1400/07/16
80.57 80.57 81.17 81.07 - - 2021/10/07 1400/07/15
80.51 80.29 80.79 80.58 0.16 0.2% 2021/10/05 1400/07/13
80.51 80.29 80.79 80.69 0.15 0.19% 2021/10/04 1400/07/12
80.41 80.40 80.41 80.41 0.02 0.02% 2021/10/02 1400/07/10
79.94 79.60 80.50 80.43 0.44 0.55% 2021/10/01 1400/07/9
79.32 79.32 80.14 79.99 0.64 0.81% 2021/09/30 1400/07/8
80.08 79.32 80.25 79.35 0.74 0.93% 2021/09/29 1400/07/7
80.53 79.97 80.81 80.10 0.42 0.52% 2021/09/28 1400/07/6
80.10 80.10 80.10 80.10 0.42 0.52% 2021/09/27 1400/07/5

مبدل واحد‌ها

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی