دلار استرالیا / ین ژاپن

AUD/JPY Ask
نرخ فعلی:: 80.101 -
بازار مبادلات ارزی / تقاضا
نرخ فعلی: : 80.101 -
واحد حجمی :
نرخ فعلی: : 80.101 -
واحد پولی : -
کشور : استرالیا
شاخه : بازار مبادلات ارزی / تقاضا
واحد حجمی :
نوع بازار : بازار جهانی

دلار استرالیا / ین ژاپن در روز جاری

۱۴:۲۱:۳۷
تغییر نسبت به :
قیمت زمان مقدار تغییر نسبت به
نرخ قبلی
درصد تغییر نسبت به
نرخ قبلی
مقدار تغییر نسبت به
نرخ روز گذشته
درصد تغییر نسبت
نرخ روز گذشته
مقدار تغییر نسبت به
نرخ بازگشایی
درصد تغییر نسبت
نرخ بازگشایی
مقدار تغییر نسبت به
بالاترین نرخ هفته
مقدار تغییر نسبت به
میانگین نرخ هفته
80.101 14:21:37 5.219 6.52% - - 4.639 5.79% 4.689 1.899
85.32 14:03:18 - - 5.219 6.52% 0.58 0.68% 0.53 3.32
85.32 14:03:12 5.219 6.52% 5.219 6.52% 0.58 0.68% 0.53 3.32
80.101 13:56:31 5.169 6.45% - - 4.639 5.79% 4.689 1.899
85.27 13:43:46 5.169 6.45% 5.169 6.45% 0.53 0.63% 0.48 3.27
80.101 13:35:43 - - - - 4.639 5.79% 4.689 1.899
80.101 13:35:42 5.149 6.43% - - 4.639 5.79% 4.689 1.899
85.25 13:22:43 5.149 6.43% 5.149 6.43% 0.51 0.60% 0.46 3.25
80.101 13:07:30 5.069 6.33% - - 4.639 5.79% 4.689 1.899
85.17 13:02:52 - - 5.069 6.33% 0.43 0.51% 0.38 3.17
85.17 13:02:51 5.069 6.33% 5.069 6.33% 0.43 0.51% 0.38 3.17
80.101 12:42:29 5.069 6.33% - - 4.639 5.79% 4.689 1.899
85.17 12:22:55 0.03 0.04% 5.069 6.33% 0.43 0.51% 0.38 3.17
85.14 12:03:59 - - 5.039 6.29% 0.4 0.47% 0.35 3.14
85.14 12:03:57 5.039 6.29% 5.039 6.29% 0.4 0.47% 0.35 3.14
80.101 11:56:27 5.019 6.27% - - 4.639 5.79% 4.689 1.899
85.12 11:43:47 5.019 6.27% 5.019 6.27% 0.38 0.45% 0.33 3.12
80.101 11:28:30 5.009 6.25% - - 4.639 5.79% 4.689 1.899
85.11 11:22:38 5.009 6.25% 5.009 6.25% 0.37 0.44% 0.32 3.11
80.101 11:07:29 5.019 6.27% - - 4.639 5.79% 4.689 1.899
85.12 11:02:50 - - 5.019 6.27% 0.38 0.45% 0.33 3.12
85.12 11:02:49 0.1 0.12% 5.019 6.27% 0.38 0.45% 0.33 3.12
85.22 10:43:34 0.02 0.02% 5.119 6.39% 0.48 0.57% 0.43 3.22
85.2 10:22:34 5.099 6.37% 5.099 6.37% 0.46 0.54% 0.41 3.2
80.101 10:14:25 5.119 6.39% - - 4.639 5.79% 4.689 1.899
85.22 10:02:55 - - 5.119 6.39% 0.48 0.57% 0.43 3.22
85.22 10:02:52 5.119 6.39% 5.119 6.39% 0.48 0.57% 0.43 3.22
80.101 09:49:34 5.129 6.40% - - 4.639 5.79% 4.689 1.899
85.23 09:43:40 5.129 6.40% 5.129 6.40% 0.49 0.58% 0.44 3.23
80.101 09:21:31 5.059 6.32% - - 4.639 5.79% 4.689 1.899
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی