خبر

دلار استرالیا / دلار جامائیکا

AUD/JMD Ask
نرخ فعلی:: 105.09 0.06
بازار مبادلات ارزی / تقاضا

نرخ فعلی: : 105.09 0.06

واحد حجمی :

نرخ فعلی: : 105.09 0.06

واحد پولی : -

کشور : استرالیا

شاخه : بازار مبادلات ارزی / تقاضا

واحد حجمی :

نوع بازار : بازار جهانی