خبر

دلار استرالیا / روپیه هند

AUD/INR Ask
نرخ فعلی:: 55.457 -
بازار مبادلات ارزی / تقاضا

نرخ فعلی: : 55.457 -

واحد حجمی :

نرخ فعلی: : 55.457 -

واحد پولی : -

کشور : استرالیا

شاخه : بازار مبادلات ارزی / تقاضا

واحد حجمی :

نوع بازار : بازار جهانی