خبر

دلار استرالیا / روپیه اندونزی

AUD/IDR Ask
نرخ فعلی:: 10,848.59 0.67
بازار مبادلات ارزی / تقاضا

نرخ فعلی: : 10,848.59 0.67

واحد حجمی :

نرخ فعلی: : 10,848.59 0.67

واحد پولی : -

کشور : استرالیا

شاخه : بازار مبادلات ارزی / تقاضا

واحد حجمی :

نوع بازار : بازار جهانی