دلار استرالیا / کونا کرواسی

AUD/HRK Ask
نرخ فعلی:: 4.7689 -
بازار مبادلات ارزی / تقاضا

نرخ فعلی: : 4.7689 -

واحد حجمی :

نرخ فعلی: : 4.7689 -

واحد پولی : -

کشور : استرالیا

شاخه : بازار مبادلات ارزی / تقاضا

واحد حجمی :

نوع بازار : بازار جهانی

گزارشات دلار استرالیا / کونا کرواسی

در حال حاضر قیمت دلار استرالیا / کونا کرواسی چقدر می باشد؟

در حال حاضر قیمت هر دلار استرالیا / کونا کرواسی 4.7689 ریال می باشد

قیمت دلار استرالیا / کونا کرواسی روز گذشته (دیروز) چند بود؟

قیمت دلار استرالیا / کونا کرواسی روز گذشته برابر با 4.7689 ریال بود

قیمت دلار استرالیا / کونا کرواسی نسبت به دیروز کاهش یا افزایش یافته است؟ چه مقدار؟

قیمت دلار استرالیا / کونا کرواسی نسبت به روز گذشته 0 ریال یافت

نرخ بازگشایی قیمت دلار استرالیا / کونا کرواسی در روز جاری چقدر بوده است؟

نرخ بازگشایی به نخستین نرخ ثبت شده در بازارها در معاملات روز جاری گفته می شود که امروز، این نرخ برای دلار استرالیا / کونا کرواسی برابر با 0 بوده است.

بالاترین قیمتی که در بازار امروز برای دلار استرالیا / کونا کرواسی به ثبت رسید چقدر بوده است؟

4.7689 ریال

پایین‌ترین قیمتی که در بازار امروز برای دلار استرالیا / کونا کرواسی به ثبت رسید چقدر بوده است؟

4.7657 ریال

قیمت دلار استرالیا / کونا کرواسی نسبت به هفته گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر دلار استرالیا / کونا کرواسی در روزهای مشابه هفته گذشته یعنی در تاریخ دوشنبه 27 دی 1400  با رقم 4.7615 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر افزایش 0.15 درصدی یا 0.0074 ریال دلار استرالیا / کونا کرواسی نسبت به هفته گذشته می باشد.

قیمت دلار استرالیا / کونا کرواسی نسبت به ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر دلار استرالیا / کونا کرواسی در روزهای مشابه ماه گذشته یعنی در تاریخ جمعه 3 دی 1400  با رقم 4.8065 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 0.78  درصدی یا 0.0376 ریال دلار استرالیا / کونا کرواسی نسبت به ماه گذشته می باشد

قیمت دلار استرالیا / کونا کرواسی نسبت به 3 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر دلار استرالیا / کونا کرواسی در روزهای مشابه سه ماه گذشته یعنی در تاریخ دوشنبه 3 آبان 1400  با رقم 4.8608 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 1.89 درصدی یا 0.0919 ریال دلار استرالیا / کونا کرواسی نسبت به سه ماه گذشته می باشد.

قیمت دلار استرالیا / کونا کرواسی نسبت به 6 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر دلار استرالیا / کونا کرواسی در روزهای مشابه شش ماه گذشته یعنی در تاریخ شنبه 2 مرداد 1400  با رقم 4.7169 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر افزایش 1.1 درصدی یا 0.052 ریال دلار استرالیا / کونا کرواسی نسبت به شش ماه گذشته می باشد

قیمت دلار استرالیا / کونا کرواسی نسبت به سال گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر دلار استرالیا / کونا کرواسی در روزهای مشابه سال گذشته یعنی در تاریخ یکشنبه 5 بهمن 1399  با رقم 4.766 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر افزایش 0.06 درصدی یا 0.0029 ریال دلار استرالیا / کونا کرواسی نسبت به سال گذشته می باشد

بالاترین قیمت دلار استرالیا / کونا کرواسی تاکنون چقدر و در چه تاریخی بوده است؟

سقف قیمت به ثبت رسیده برای دلار استرالیا / کونا کرواسی برابر است با 4.9589 ریال که در تاریخ چهارشنبه 6 اسفند 1399  رقم خورده است.

سود روزانه سرمایه‌گذاری در دلار استرالیا / کونا کرواسی چقدر برآورد می‌شود؟

در صورتی که دیروز بخشی از سرمایه خود را به دلار استرالیا / کونا کرواسی تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان 0.067146 درصد می گردید.

سود یک ماهه خرید دلار استرالیا / کونا کرواسی چقدر بوده است؟

در صورتی که یک ماه پیش یعنی در تاریخ  جمعه 3 دی 1400 بخشی از سرمایه خود را به دلار استرالیا / کونا کرواسی تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 0.78 درصد می گردید.

سود سه ماهه سرمایه گذاری در دلار استرالیا / کونا کرواسی چقدر برآورد می شود؟

در صورتی که سه ماه پیش یعنی در تاریخ  دوشنبه 3 آبان 1400 بخشی از سرمایه خود را به دلار استرالیا / کونا کرواسی، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 1.89 درصد می گردید.

سود شش ماهه سرمایه گذاری در دلار استرالیا / کونا کرواسی چقدر برآورد می شود؟

در صورتی که شش ماه پیش یعنی در تاریخ  شنبه 2 مرداد 1400 بخشی از سرمایه خود را به دلار استرالیا / کونا کرواسی تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان  1.1 درصد می گردید.

سود سالانه سرمایه گذاری در دلار استرالیا / کونا کرواسی چقدر بوده است؟

در صورتی که یک سال پیش یعنی در تاریخ  یکشنبه 5 بهمن 1399 بخشی از سرمایه خود را به دلار استرالیا / کونا کرواسی، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان 0.06 درصد می گردید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در دلار استرالیا / کونا کرواسی نسبت به طلا سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت طلا، کاهش 4.  درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت دلار استرالیا / کونا کرواسی، 0.78 درصد کاهش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در دلار استرالیا / کونا کرواسی نسبت به سکه سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سکه، کاهش 5.13 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت دلار استرالیا / کونا کرواسی، 0.78 درصد کاهش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در دلار استرالیا / کونا کرواسی نسبت به دلار سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت  دلار،افزایش 1.32 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت دلار استرالیا / کونا کرواسی،  0.78 درصد کاهش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در دلار استرالیا / کونا کرواسی نسبت به بیت‌کوین سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت بیت کوین، کاهش 31.46 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت دلار استرالیا / کونا کرواسی،  0.78 درصد کاهش داشته است.

توضیح: بیت‌کوین یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل بیت‌کوین مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در دلار استرالیا / کونا کرواسی نسبت به اتریوم سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت اتریوم، کاهش 40.45 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت دلار استرالیا / کونا کرواسی،  0.78 درصد کاهش داشته است.

توضیح: اتریوم یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل اتریوم مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در دلار استرالیا / کونا کرواسی نسبت به شیبا سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت شیبا، کاهش 43.24 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت دلار استرالیا / کونا کرواسی،  0.78 درصد کاهش داشته است.

توضیح: شیبا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل شیبا مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در دلار استرالیا / کونا کرواسی نسبت به سولانا سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سولانا، کاهش 50.2 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت دلار استرالیا / کونا کرواسی،  0.78 درصد کاهش داشته است.

توضیح: سولانا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل سولانا مشاهده نمایید.

نظرات دلار استرالیا / کونا کرواسی

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی
notification

آیا مایلید از نوسانات بازار آگاه شوید؟

دریافت هشدار در نوسانات قیمت طلا، سکه، دلار، اونس، نفت، بورس و بیت کوین