دلار استرالیا / دلار هنگ کنگ

AUD/HKD Ask
نرخ فعلی:: 5.8085 0.71
بازار مبادلات ارزی / تقاضا
نرخ فعلی: : 5.8085 0.71
واحد حجمی :
نرخ فعلی: : 5.8085 0.71
واحد پولی : -
کشور : استرالیا
شاخه : بازار مبادلات ارزی / تقاضا
واحد حجمی :
نوع بازار : بازار جهانی

دلار استرالیا / دلار هنگ کنگ در روز جاری

۱۱:۰۲:۵۲
تغییر نسبت به :
قیمت زمان مقدار تغییر نسبت به
نرخ قبلی
درصد تغییر نسبت به
نرخ قبلی
مقدار تغییر نسبت به
نرخ روز گذشته
درصد تغییر نسبت
نرخ روز گذشته
مقدار تغییر نسبت به
نرخ بازگشایی
درصد تغییر نسبت
نرخ بازگشایی
مقدار تغییر نسبت به
بالاترین نرخ هفته
مقدار تغییر نسبت به
میانگین نرخ هفته
5.8085 11:02:52 - - 0.0412 0.71% 0.042 0.73% 0.0347 0.1915
5.8085 11:02:52 0.0063 0.11% 0.0412 0.71% 0.042 0.73% 0.0347 0.1915
5.8148 10:43:35 0.0013 0.02% 0.0475 0.82% 0.0483 0.84% 0.041 0.1852
5.8135 10:22:35 0.0045 0.08% 0.0462 0.80% 0.047 0.82% 0.0397 0.1865
5.809 10:02:58 - - 0.0417 0.72% 0.0425 0.74% 0.0352 0.191
5.809 10:02:55 0.0014 0.02% 0.0417 0.72% 0.0425 0.74% 0.0352 0.191
5.8076 09:43:41 0.0046 0.08% 0.0403 0.70% 0.0411 0.71% 0.0338 0.1924
5.803 09:02:43 - - 0.0357 0.62% 0.0365 0.63% 0.0292 0.197
5.803 09:02:40 0.003 0.05% 0.0357 0.62% 0.0365 0.63% 0.0292 0.197
5.8 08:43:33 0.001 0.02% 0.0327 0.57% 0.0335 0.58% 0.0262 0.2
5.799 08:22:35 0.0008 0.01% 0.0317 0.55% 0.0325 0.56% 0.0252 0.201
5.7998 08:02:46 - - 0.0325 0.56% 0.0333 0.58% 0.026 0.2002
5.7998 08:02:42 0.0055 0.09% 0.0325 0.56% 0.0333 0.58% 0.026 0.2002
5.7943 07:22:35 0.004 0.07% 0.027 0.47% 0.0278 0.48% 0.0205 0.2057
5.7903 07:02:30 - - 0.023 0.40% 0.0238 0.41% 0.0165 0.2097
5.7903 07:02:28 0.0008 0.01% 0.023 0.40% 0.0238 0.41% 0.0165 0.2097
5.7895 06:43:30 0.0012 0.02% 0.0222 0.38% 0.023 0.40% 0.0157 0.2105
5.7883 06:22:30 0.0029 0.05% 0.021 0.36% 0.0218 0.38% 0.0145 0.2117
5.7854 06:02:44 - - 0.0181 0.31% 0.0189 0.33% 0.0116 0.2146
5.7854 06:02:41 0.0021 0.04% 0.0181 0.31% 0.0189 0.33% 0.0116 0.2146
5.7875 05:43:30 0.0019 0.03% 0.0202 0.35% 0.021 0.36% 0.0137 0.2125
5.7856 05:22:27 0.0077 0.13% 0.0183 0.32% 0.0191 0.33% 0.0118 0.2144
5.7779 05:02:34 - - 0.0106 0.18% 0.0114 0.20% 0.0041 0.2221
5.7779 05:02:32 0.0035 0.06% 0.0106 0.18% 0.0114 0.20% 0.0041 0.2221
5.7744 04:43:31 0.0014 0.02% 0.0071 0.12% 0.0079 0.14% 0.0006 0.2256
5.7758 04:02:30 - - 0.0085 0.15% 0.0093 0.16% 0.002 0.2242
5.7758 04:02:29 0.0052 0.09% 0.0085 0.15% 0.0093 0.16% 0.002 0.2242
5.7706 03:43:30 0.0063 0.11% 0.0033 0.06% 0.0041 0.07% 0.0032 0.2294
5.7643 03:22:28 0.0007 0.01% 0.003 0.05% 0.0022 0.04% 0.0095 0.2357
5.7636 03:15:38 0.001 0.02% 0.0037 0.06% 0.0029 0.05% 0.0102 0.2364
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی