خبر

دلار استرالیا / دلار هنگ کنگ

AUD/HKD Ask
نرخ فعلی:: 5.2075 -
بازار مبادلات ارزی / تقاضا

نرخ فعلی: : 5.2075 -

واحد حجمی :

نرخ فعلی: : 5.2075 -

واحد پولی : -

کشور : استرالیا

شاخه : بازار مبادلات ارزی / تقاضا

واحد حجمی :

نوع بازار : بازار جهانی