خبر

دلار استرالیا / پوند انگلیس

AUD/GBP Ask
نرخ فعلی:: 0.5247 0.06
بازار مبادلات ارزی / تقاضا

نرخ فعلی: : 0.5247 0.06

واحد حجمی :

نرخ فعلی: : 0.5247 0.06

واحد پولی : -

کشور : استرالیا

شاخه : بازار مبادلات ارزی / تقاضا

واحد حجمی :

نوع بازار : بازار جهانی