خبر

دلار استرالیا / کرون دانمارک

AUD/DKK Ask
نرخ فعلی:: 4.6375 0.13
بازار مبادلات ارزی / تقاضا

نرخ فعلی: : 4.6375 0.13

واحد حجمی :

نرخ فعلی: : 4.6375 0.13

واحد پولی : -

کشور : استرالیا

شاخه : بازار مبادلات ارزی / تقاضا

واحد حجمی :

نوع بازار : بازار جهانی