خبر

دلار استرالیا / یوان چین

AUD/CNY Ask
نرخ فعلی:: 4.7622 0.1
بازار مبادلات ارزی / تقاضا

نرخ فعلی: : 4.7622 0.1

واحد حجمی :

نرخ فعلی: : 4.7622 0.1

واحد پولی : -

کشور : استرالیا

شاخه : بازار مبادلات ارزی / تقاضا

واحد حجمی :

نوع بازار : بازار جهانی