خبر

دلار استرالیا / یوان چین

AUD/CNY Ask
نرخ فعلی:: 4.8247 -
بازار مبادلات ارزی / تقاضا

نرخ فعلی: : 4.8247 -

واحد حجمی :

نرخ فعلی: : 4.8247 -

واحد پولی : -

کشور : استرالیا

شاخه : بازار مبادلات ارزی / تقاضا

واحد حجمی :

نوع بازار : بازار جهانی