دلار استرالیا / فرانک سوییس

AUD/CHF Ask
نرخ فعلی:: 0.6897 3.76
بازار مبادلات ارزی / تقاضا
نرخ فعلی: : 0.6897 3.76
واحد حجمی :
نرخ فعلی: : 0.6897 3.76
واحد پولی : -
کشور : استرالیا
شاخه : بازار مبادلات ارزی / تقاضا
واحد حجمی :
نوع بازار : بازار جهانی

دلار استرالیا / فرانک سوییس در روز جاری

۰۴:۰۲:۳۸
تغییر نسبت به :
قیمت زمان مقدار تغییر نسبت به
نرخ قبلی
درصد تغییر نسبت به
نرخ قبلی
مقدار تغییر نسبت به
نرخ روز گذشته
درصد تغییر نسبت
نرخ روز گذشته
مقدار تغییر نسبت به
نرخ بازگشایی
درصد تغییر نسبت
نرخ بازگشایی
مقدار تغییر نسبت به
بالاترین نرخ هفته
مقدار تغییر نسبت به
میانگین نرخ هفته
0.6897 04:02:38 - - 0.025 3.76% 0.0004 0.06% 0.0042 0.3103
0.6897 04:02:38 0.025 3.76% 0.025 3.76% 0.0004 0.06% 0.0042 0.3103
0.6647 03:56:23 0.0257 3.87% - - 0.0254 3.82% 0.0208 0.3353
0.6904 03:43:27 0.0257 3.87% 0.0257 3.87% 0.0003 0.04% 0.0049 0.3096
0.6647 03:35:33 - - - - 0.0254 3.82% 0.0208 0.3353
0.6647 03:35:32 0.0255 3.84% - - 0.0254 3.82% 0.0208 0.3353
0.6902 03:22:47 0.0255 3.84% 0.0255 3.84% 0.0001 0.01% 0.0047 0.3098
0.6647 03:07:38 0.0252 3.79% - - 0.0254 3.82% 0.0208 0.3353
0.6899 03:02:58 - - 0.0252 3.79% 0.0002 0.03% 0.0044 0.3101
0.6899 03:02:57 0.0252 3.79% 0.0252 3.79% 0.0002 0.03% 0.0044 0.3101
0.6647 02:42:36 0.0252 3.79% - - 0.0254 3.82% 0.0208 0.3353
0.6899 02:22:54 0.0001 0.01% 0.0252 3.79% 0.0002 0.03% 0.0044 0.3101
0.69 02:03:11 - - 0.0253 3.81% 0.0001 0.01% 0.0045 0.31
0.69 02:03:05 0.0253 3.81% 0.0253 3.81% 0.0001 0.01% 0.0045 0.31
0.6647 01:56:26 0.0252 3.79% - - 0.0254 3.82% 0.0208 0.3353
0.6899 01:43:52 0.0252 3.79% 0.0252 3.79% 0.0002 0.03% 0.0044 0.3101
0.6647 01:28:25 0.0254 3.82% - - 0.0254 3.82% 0.0208 0.3353
0.6901 01:22:34 0.0254 3.82% 0.0254 3.82% - - 0.0046 0.3099
0.6647 01:07:29 0.0258 3.88% - - 0.0254 3.82% 0.0208 0.3353
0.6905 01:02:36 - - 0.0258 3.88% 0.0004 0.06% 0.005 0.3095
0.6905 01:02:29 0.0003 0.04% 0.0258 3.88% 0.0004 0.06% 0.005 0.3095
0.6902 00:43:23 0.0001 0.01% 0.0255 3.84% 0.0001 0.01% 0.0047 0.3098
0.6901 00:22:38 - - 0.0254 3.82% - - 0.0046 0.3099
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی