دلار استرالیا / فرانک سوییس

AUD/CHF Ask
نرخ فعلی:: 0.6415 0.19
بازار مبادلات ارزی / تقاضا

نرخ فعلی: : 0.6415 0.19

واحد حجمی :

نرخ فعلی: : 0.6415 0.19

واحد پولی : -

کشور : استرالیا

شاخه : بازار مبادلات ارزی / تقاضا

واحد حجمی :

نوع بازار : بازار جهانی