دلار استرالیا / دلار کانادا

AUD/CAD Ask
نرخ فعلی:: 0.9224 -
بازار مبادلات ارزی / تقاضا

نرخ فعلی: : 0.9224 -

واحد حجمی :

نرخ فعلی: : 0.9224 -

واحد پولی : -

کشور : استرالیا

شاخه : بازار مبادلات ارزی / تقاضا

واحد حجمی :

نوع بازار : بازار جهانی

دلار استرالیا / دلار کانادا در روز جاری

۰۷:۴۲:۳۳
تغییر نسبت به :
قیمت زمان مقدار تغییر نسبت به
نرخ قبلی
درصد تغییر نسبت به
نرخ قبلی
مقدار تغییر نسبت به
نرخ روز گذشته
درصد تغییر نسبت
نرخ روز گذشته
مقدار تغییر نسبت به
نرخ بازگشایی
درصد تغییر نسبت
نرخ بازگشایی
مقدار تغییر نسبت به
بالاترین نرخ هفته
مقدار تغییر نسبت به
میانگین نرخ هفته
0.9224 07:42:33 0.0204 2.26% - - 0.0224 2.49% - 0.0776
0.902 07:23:14 0.0002 0.02% 0.0204 2.26% 0.002 0.22% 0.0204 0.098
0.9022 07:03:35 - - 0.0202 2.24% 0.0022 0.24% 0.0202 0.0978
0.9022 07:03:29 0.0202 2.24% 0.0202 2.24% 0.0022 0.24% 0.0202 0.0978
0.9224 06:56:30 0.0199 2.20% - - 0.0224 2.49% - 0.0776
0.9025 06:43:34 0.0199 2.20% 0.0199 2.20% 0.0025 0.28% 0.0199 0.0975
0.9224 06:28:31 0.0205 2.27% - - 0.0224 2.49% - 0.0776
0.9019 06:23:07 0.0205 2.27% 0.0205 2.27% 0.0019 0.21% 0.0205 0.0981
0.9224 06:07:47 0.021 2.33% - - 0.0224 2.49% - 0.0776
0.9014 06:03:35 0.021 2.33% 0.021 2.33% 0.0014 0.16% 0.021 0.0986
0.9224 06:01:25 0.0222 2.47% - - 0.0224 2.49% - 0.0776
0.9002 05:23:33 0.0222 2.47% 0.0222 2.47% 0.0002 0.02% 0.0222 0.0998
0.9224 05:14:41 0.0223 2.48% - - 0.0224 2.49% - 0.0776
0.9001 05:03:25 - - 0.0223 2.48% 0.0001 0.01% 0.0223 0.0999
0.9001 05:03:20 0.0223 2.48% 0.0223 2.48% 0.0001 0.01% 0.0223 0.0999
0.9224 04:49:30 0.0222 2.47% - - 0.0224 2.49% - 0.0776
0.9002 04:43:54 0.0222 2.47% 0.0222 2.47% 0.0002 0.02% 0.0222 0.0998
0.9224 03:56:44 0.0215 2.39% - - 0.0224 2.49% - 0.0776
0.9009 03:44:50 0.0215 2.39% 0.0215 2.39% 0.0009 0.10% 0.0215 0.0991
0.9224 03:36:10 - - - - 0.0224 2.49% - 0.0776
0.9224 03:36:09 0.022 2.44% - - 0.0224 2.49% - 0.0776
0.9004 03:24:00 0.022 2.44% 0.022 2.44% 0.0004 0.04% 0.022 0.0996
0.9224 03:07:46 0.0218 2.42% - - 0.0224 2.49% - 0.0776
0.9006 03:04:31 - - 0.0218 2.42% 0.0006 0.07% 0.0218 0.0994
0.9006 03:04:26 0.0218 2.42% 0.0218 2.42% 0.0006 0.07% 0.0218 0.0994
0.9224 02:42:50 0.0219 2.43% - - 0.0224 2.49% - 0.0776
0.9005 02:24:00 0.0001 0.01% 0.0219 2.43% 0.0005 0.06% 0.0219 0.0995
0.9004 02:04:43 - - 0.022 2.44% 0.0004 0.04% 0.022 0.0996
0.9004 02:04:40 0.022 2.44% 0.022 2.44% 0.0004 0.04% 0.022 0.0996
0.9224 01:56:43 0.0215 2.39% - - 0.0224 2.49% - 0.0776
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی