دلار استرالیا / دلار کانادا

AUD/CAD Ask
نرخ فعلی:: 0.9327 0.06
بازار مبادلات ارزی / تقاضا
نرخ فعلی: : 0.9327 0.06
واحد حجمی :
نرخ فعلی: : 0.9327 0.06
واحد پولی : -
کشور : استرالیا
شاخه : بازار مبادلات ارزی / تقاضا
واحد حجمی :
نوع بازار : بازار جهانی

شاخص در روز جاری ۰۲:۰۴:۴۱

تغییر نسبت به :
قیمت زمان مقدار تغییر نسبت به
نرخ قبلی
درصد تغییر نسبت به
نرخ قبلی
مقدار تغییر نسبت به
نرخ روز گذشته
درصد تغییر نسبت
نرخ روز گذشته
مقدار تغییر نسبت به
نرخ بازگشایی
درصد تغییر نسبت
نرخ بازگشایی
مقدار تغییر نسبت به
بالاترین نرخ هفته
مقدار تغییر نسبت به
میانگین نرخ هفته
0.9327 02:04:41 - - 0.0006 0.06% 0.0006 0.06% 0.0038 0.0673
0.9327 02:04:41 0.0004 0.04% 0.0006 0.06% 0.0006 0.06% 0.0038 0.0673
0.9331 01:56:42 0.0004 0.04% 0.001 0.11% 0.001 0.11% 0.0034 0.0669
0.9327 01:44:47 0.0004 0.04% 0.0006 0.06% 0.0006 0.06% 0.0038 0.0673
0.9331 01:28:37 0.0011 0.12% 0.001 0.11% 0.001 0.11% 0.0034 0.0669
0.932 01:23:08 0.0011 0.12% 0.0001 0.01% 0.0001 0.01% 0.0045 0.068
0.9331 01:07:51 0.0006 0.06% 0.001 0.11% 0.001 0.11% 0.0034 0.0669
0.9325 01:04:45 - - 0.0004 0.04% 0.0004 0.04% 0.004 0.0675
0.9325 01:04:42 0.0003 0.03% 0.0004 0.04% 0.0004 0.04% 0.004 0.0675
0.9322 00:44:39 0.0001 0.01% 0.0001 0.01% 0.0001 0.01% 0.0043 0.0678
0.9321 00:38:48 - - - - - - 0.0044 0.0679
0.9321 00:38:47 - - - - - - 0.0044 0.0679
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی