دلار استرالیا / دینار بحرین

AUD/BHD Ask
نرخ فعلی:: 0.2687 0.04
بازار مبادلات ارزی / تقاضا

نرخ فعلی: : 0.2687 0.04

واحد حجمی :

نرخ فعلی: : 0.2687 0.04

واحد پولی : -

کشور : استرالیا

شاخه : بازار مبادلات ارزی / تقاضا

واحد حجمی :

نوع بازار : بازار جهانی

دلار استرالیا / دینار بحرین در روز جاری

۲۲:۲۳:۲۹
تغییر نسبت به :
قیمت زمان مقدار تغییر نسبت به
نرخ قبلی
درصد تغییر نسبت به
نرخ قبلی
مقدار تغییر نسبت به
نرخ روز گذشته
درصد تغییر نسبت
نرخ روز گذشته
مقدار تغییر نسبت به
نرخ بازگشایی
درصد تغییر نسبت
نرخ بازگشایی
مقدار تغییر نسبت به
بالاترین نرخ هفته
مقدار تغییر نسبت به
میانگین نرخ هفته
0.2687 22:23:29 0.0002 0.07% 0.0001 0.04% 0.0001 0.04% 0.0023 -
0.2685 22:04:38 - - 0.0001 0.04% 0.0003 0.11% 0.0025 -
0.2685 22:04:38 0.0002 0.07% 0.0001 0.04% 0.0003 0.11% 0.0025 -
0.2687 21:44:32 0.0001 0.04% 0.0001 0.04% 0.0001 0.04% 0.0023 -
0.2688 21:23:45 0.0001 0.04% 0.0002 0.07% - - 0.0022 -
0.2689 21:05:03 - - 0.0003 0.11% 0.0001 0.04% 0.0021 -
0.2689 21:05:01 0.0001 0.04% 0.0003 0.11% 0.0001 0.04% 0.0021 -
0.2688 20:44:53 0.0002 0.07% 0.0002 0.07% - - 0.0022 -
0.269 20:23:45 0.0003 0.11% 0.0004 0.15% 0.0002 0.07% 0.002 -
0.2693 20:04:55 - - 0.0007 0.26% 0.0005 0.19% 0.0017 -
0.2693 20:04:52 0.0001 0.04% 0.0007 0.26% 0.0005 0.19% 0.0017 -
0.2694 19:43:59 0.0005 0.19% 0.0008 0.30% 0.0006 0.22% 0.0016 -
0.2699 19:04:16 - - 0.0013 0.48% 0.0011 0.41% 0.0011 -
0.2699 19:04:14 0.0002 0.07% 0.0013 0.48% 0.0011 0.41% 0.0011 -
0.2701 18:44:26 0.0004 0.15% 0.0015 0.56% 0.0013 0.48% 0.0009 -
0.2697 18:04:31 - - 0.0011 0.41% 0.0009 0.33% 0.0013 -
0.2697 18:04:31 0.0001 0.04% 0.0011 0.41% 0.0009 0.33% 0.0013 -
0.2696 17:23:59 0.0002 0.07% 0.001 0.37% 0.0008 0.30% 0.0014 -
0.2694 17:04:27 - - 0.0008 0.30% 0.0006 0.22% 0.0016 -
0.2694 17:04:26 0.0003 0.11% 0.0008 0.30% 0.0006 0.22% 0.0016 -
0.2697 15:44:29 0.0001 0.04% 0.0011 0.41% 0.0009 0.33% 0.0013 -
0.2698 15:23:52 0.0002 0.07% 0.0012 0.45% 0.001 0.37% 0.0012 -
0.27 15:04:45 - - 0.0014 0.52% 0.0012 0.45% 0.001 -
0.27 15:04:44 0.0001 0.04% 0.0014 0.52% 0.0012 0.45% 0.001 -
0.2699 14:44:42 0.0001 0.04% 0.0013 0.48% 0.0011 0.41% 0.0011 -
0.2698 14:05:28 - - 0.0012 0.45% 0.001 0.37% 0.0012 -
0.2698 14:05:26 0.0001 0.04% 0.0012 0.45% 0.001 0.37% 0.0012 -
0.2697 13:44:46 0.0001 0.04% 0.0011 0.41% 0.0009 0.33% 0.0013 -
0.2698 13:23:37 0.0002 0.07% 0.0012 0.45% 0.001 0.37% 0.0012 -
0.2696 13:04:37 - - 0.001 0.37% 0.0008 0.30% 0.0014 -
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی