دلار استرالیا / دینار بحرین

AUD/BHD Ask
نرخ فعلی:: 0.268 0.07
بازار مبادلات ارزی / تقاضا

نرخ فعلی: : 0.268 0.07

واحد حجمی :

نرخ فعلی: : 0.268 0.07

واحد پولی : -

کشور : استرالیا

شاخه : بازار مبادلات ارزی / تقاضا

واحد حجمی :

نوع بازار : بازار جهانی

گزارشات دلار استرالیا / دینار بحرین

در حال حاضر قیمت دلار استرالیا / دینار بحرین چقدر می باشد؟

در حال حاضر قیمت هر دلار استرالیا / دینار بحرین
0.268 ریال
می باشد

قیمت دلار استرالیا / دینار بحرین روز گذشته (دیروز) چند بود؟

قیمت دلار استرالیا / دینار بحرین روز گذشته برابر با
0.2681 ریال
بود

قیمت دلار استرالیا / دینار بحرین نسبت به دیروز کاهش یا افزایش یافته است؟ چه مقدار؟

قیمت دلار استرالیا / دینار بحرین نسبت به روز گذشته
0.0001 ریال کاهش
یافت

نرخ بازگشایی قیمت دلار استرالیا / دینار بحرین در روز جاری چقدر بوده است؟

نرخ بازگشایی به نخستین نرخ ثبت شده در بازارها در معاملات روز جاری گفته می شود که امروز، این نرخ برای دلار استرالیا / دینار بحرین برابر با 0.2678 بوده است.

بالاترین قیمتی که در بازار امروز برای دلار استرالیا / دینار بحرین به ثبت رسید چقدر بوده است؟

0.268 ریال

پایین‌ترین قیمتی که در بازار امروز برای دلار استرالیا / دینار بحرین به ثبت رسید چقدر بوده است؟

0.2676 ریال

قیمت دلار استرالیا / دینار بحرین نسبت به هفته گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر دلار استرالیا / دینار بحرین در روزهای مشابه هفته گذشته یعنی در تاریخ جمعه 5 آذر 1400  با رقم 0.2683 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 0.11 درصدی یا 0.0003 ریال دلار استرالیا / دینار بحرین نسبت به هفته گذشته می باشد.

قیمت دلار استرالیا / دینار بحرین نسبت به ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر دلار استرالیا / دینار بحرین   در روزهای مشابه ماه گذشته یعنی در تاریخ چهارشنبه 12 آبان 1400  با رقم 0.2808 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 4.55  درصدی یا 0.0128 ریال دلار استرالیا / دینار بحرین نسبت به ماه گذشته می باشد

قیمت دلار استرالیا / دینار بحرین نسبت به 3 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر دلار استرالیا / دینار بحرین در روزهای مشابه سه ماه گذشته یعنی در تاریخ جمعه 12 شهریور 1400  با رقم 0.2811 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 4.66 درصدی یا 0.0131 ریال دلار استرالیا / دینار بحرین نسبت به سه ماه گذشته می باشد.

قیمت دلار استرالیا / دینار بحرین نسبت به 6 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر دلار استرالیا / دینار بحرین در روزهای مشابه شش ماه گذشته یعنی در تاریخ پنجشنبه 13 خرداد 1400  با رقم 0.2885 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 7.1 درصدی یا 0.0205 ریال دلار استرالیا / دینار بحرین نسبت به شش ماه گذشته می باشد

قیمت دلار استرالیا / دینار بحرین نسبت به سال گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر دلار استرالیا / دینار بحرین در روزهای مشابه سال گذشته یعنی در تاریخ پنجشنبه 13 آذر 1399  با رقم 0.2807 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 4.52 درصدی یا 0.0127 ریال دلار استرالیا / دینار بحرین نسبت به سال گذشته می باشد

بالاترین قیمت دلار استرالیا / دینار بحرین تاکنون چقدر و در چه تاریخی بوده است؟

سقف قیمت به ثبت رسیده برای دلار استرالیا / دینار بحرین برابر است با 0.2996 ریال که در تاریخ چهارشنبه 6 اسفند 1399  رقم خورده است.

سود روزانه سرمایه‌گذاری در دلار استرالیا / دینار بحرین چقدر برآورد می‌شود؟

در صورتی که دیروز بخشی از سرمایه خود را به دلار استرالیا / دینار بحرین تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 0.223297 درصد می گردید.

سود یک ماهه خرید دلار استرالیا / دینار بحرین چقدر بوده است؟

در صورتی که یک ماه پیش یعنی در تاریخ  چهارشنبه 12 آبان 1400 بخشی از سرمایه خود را به دلار استرالیا / دینار بحرین تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 4.55 درصد می گردید.

سود سه ماهه سرمایه گذاری در دلار استرالیا / دینار بحرین چقدر برآورد می شود؟

در صورتی که سه ماه پیش یعنی در تاریخ  جمعه 12 شهریور 1400 بخشی از سرمایه خود را به دلار استرالیا / دینار بحرین، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 4.66 درصد می گردید.

سود شش ماهه سرمایه گذاری در دلار استرالیا / دینار بحرین چقدر برآورد می شود؟

در صورتی که شش ماه پیش یعنی در تاریخ  پنجشنبه 13 خرداد 1400 بخشی از سرمایه خود را به دلار استرالیا / دینار بحرین تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان  7.1 درصد می گردید.

سود سالانه سرمایه گذاری در دلار استرالیا / دینار بحرین چقدر بوده است؟

در صورتی که یک سال پیش یعنی در تاریخ  پنجشنبه 13 آذر 1399 بخشی از سرمایه خود را به دلار استرالیا / دینار بحرین، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 4.52 درصد می گردید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در دلار استرالیا / دینار بحرین نسبت به طلا سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت طلا، افزایش 7.49  درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت دلار استرالیا / دینار بحرین، 4.55 درصد کاهش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در دلار استرالیا / دینار بحرین نسبت به سکه سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سکه، افزایش 6.67 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت دلار استرالیا / دینار بحرین، 4.55 درصد کاهش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در دلار استرالیا / دینار بحرین نسبت به دلار سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت  دلار،کاهش 4.58 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت دلار استرالیا / دینار بحرین،  4.55 درصد کاهش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در دلار استرالیا / دینار بحرین نسبت به بیت‌کوین سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت بیت کوین، کاهش 9.87 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت دلار استرالیا / دینار بحرین،  4.55 درصد کاهش داشته است.

توضیح: بیت‌کوین یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل بیت‌کوین مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در دلار استرالیا / دینار بحرین نسبت به اتریوم سودمندتر بوده یا خیر؟

بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت اتریوم، کاهش 0.39 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت دلار استرالیا / دینار بحرین،  4.55 درصد کاهش داشته است.

توضیح: اتریوم یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل اتریوم مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در دلار استرالیا / دینار بحرین نسبت به شیبا سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت شیبا، کاهش 37.61 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت دلار استرالیا / دینار بحرین،  4.55 درصد کاهش داشته است.

توضیح: شیبا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل شیبا مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در دلار استرالیا / دینار بحرین نسبت به سولانا سودمندتر بوده یا خیر؟

بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سولانا، افزایش 2.78 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت دلار استرالیا / دینار بحرین،  4.55 درصد کاهش داشته است.

توضیح: سولانا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل سولانا مشاهده نمایید.

نظرات دلار استرالیا / دینار بحرین

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی