دلار استرالیا / لو بلغارستان

AUD/BGN Ask
نرخ فعلی:: 1.223 0
بازار مبادلات ارزی / تقاضا
نرخ فعلی: : 1.223 0
واحد حجمی :
نرخ فعلی: : 1.223 0
واحد پولی : -
کشور : استرالیا
شاخه : بازار مبادلات ارزی / تقاضا
واحد حجمی :
نوع بازار : بازار جهانی

عملکرد ۳ مرداد

نام روز یک هفته یک ماه شش ماه یک سال سه سال
دلار استرالیا / لو بلغارستان - 0.0063 0.0188 0.0208 0.0336 0.0182

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 1
اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.223
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 22.3%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 1
اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.223
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 22.3%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 1
اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 0.223
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 22.3%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 1
اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 0.223
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 22.3%
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی