دلار استرالیا / پزوی آرژانتین

AUD/ARS Ask
نرخ فعلی:: 71.8656 0.06
بازار مبادلات ارزی / تقاضا

نرخ فعلی: : 71.8656 0.06

واحد حجمی :

نرخ فعلی: : 71.8656 0.06

واحد پولی : -

کشور : استرالیا

شاخه : بازار مبادلات ارزی / تقاضا

واحد حجمی :

نوع بازار : بازار جهانی

گزارشات دلار استرالیا / پزوی آرژانتین

در حال حاضر قیمت دلار استرالیا / پزوی آرژانتین چقدر می باشد؟

در حال حاضر قیمت هر دلار استرالیا / پزوی آرژانتین
71.8656 ریال
می باشد

قیمت دلار استرالیا / پزوی آرژانتین روز گذشته (دیروز) چند بود؟

قیمت دلار استرالیا / پزوی آرژانتین روز گذشته برابر با
71.8895 ریال
بود

قیمت دلار استرالیا / پزوی آرژانتین نسبت به دیروز کاهش یا افزایش یافته است؟ چه مقدار؟

قیمت دلار استرالیا / پزوی آرژانتین نسبت به روز گذشته
0.0239 ریال کاهش
یافت

نرخ بازگشایی قیمت دلار استرالیا / پزوی آرژانتین در روز جاری چقدر بوده است؟

نرخ بازگشایی به نخستین نرخ ثبت شده در بازارها در معاملات روز جاری گفته می شود که امروز، این نرخ برای دلار استرالیا / پزوی آرژانتین برابر با 71.95 بوده است.

بالاترین قیمتی که در بازار امروز برای دلار استرالیا / پزوی آرژانتین به ثبت رسید چقدر بوده است؟

72.4215 ریال

پایین‌ترین قیمتی که در بازار امروز برای دلار استرالیا / پزوی آرژانتین به ثبت رسید چقدر بوده است؟

71.8656 ریال

قیمت دلار استرالیا / پزوی آرژانتین نسبت به هفته گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر دلار استرالیا / پزوی آرژانتین در روزهای مشابه هفته گذشته یعنی در تاریخ پنجشنبه 4 آذر 1400  با رقم 72.3932 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 0.72 درصدی یا 0.5276 ریال دلار استرالیا / پزوی آرژانتین نسبت به هفته گذشته می باشد.

قیمت دلار استرالیا / پزوی آرژانتین نسبت به ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر دلار استرالیا / پزوی آرژانتین   در روزهای مشابه ماه گذشته یعنی در تاریخ سه شنبه 11 آبان 1400  با رقم 74.2234 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 3.17  درصدی یا 2.3578 ریال دلار استرالیا / پزوی آرژانتین نسبت به ماه گذشته می باشد

قیمت دلار استرالیا / پزوی آرژانتین نسبت به 3 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر دلار استرالیا / پزوی آرژانتین در روزهای مشابه سه ماه گذشته یعنی در تاریخ پنجشنبه 11 شهریور 1400  با رقم 72.431 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 0.78 درصدی یا 0.5654 ریال دلار استرالیا / پزوی آرژانتین نسبت به سه ماه گذشته می باشد.

قیمت دلار استرالیا / پزوی آرژانتین نسبت به 6 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر دلار استرالیا / پزوی آرژانتین در روزهای مشابه شش ماه گذشته یعنی در تاریخ سه شنبه 11 خرداد 1400  با رقم 73.1609 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 1.77 درصدی یا 1.2953 ریال دلار استرالیا / پزوی آرژانتین نسبت به شش ماه گذشته می باشد

قیمت دلار استرالیا / پزوی آرژانتین نسبت به سال گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر دلار استرالیا / پزوی آرژانتین در روزهای مشابه سال گذشته یعنی در تاریخ چهارشنبه 12 آذر 1399  با رقم 60.0152 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر افزایش 19.74 درصدی یا 11.8504 ریال دلار استرالیا / پزوی آرژانتین نسبت به سال گذشته می باشد

بالاترین قیمت دلار استرالیا / پزوی آرژانتین تاکنون چقدر و در چه تاریخی بوده است؟

سقف قیمت به ثبت رسیده برای دلار استرالیا / پزوی آرژانتین برابر است با 75.2061 ریال که در تاریخ پنجشنبه 6 آبان 1400  رقم خورده است.

سود روزانه سرمایه‌گذاری در دلار استرالیا / پزوی آرژانتین چقدر برآورد می‌شود؟

در صورتی که دیروز بخشی از سرمایه خود را به دلار استرالیا / پزوی آرژانتین تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 0.126146 درصد می گردید.

سود یک ماهه خرید دلار استرالیا / پزوی آرژانتین چقدر بوده است؟

در صورتی که یک ماه پیش یعنی در تاریخ  سه شنبه 11 آبان 1400 بخشی از سرمایه خود را به دلار استرالیا / پزوی آرژانتین تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 3.17 درصد می گردید.

سود سه ماهه سرمایه گذاری در دلار استرالیا / پزوی آرژانتین چقدر برآورد می شود؟

در صورتی که سه ماه پیش یعنی در تاریخ  پنجشنبه 11 شهریور 1400 بخشی از سرمایه خود را به دلار استرالیا / پزوی آرژانتین، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 0.78 درصد می گردید.

سود شش ماهه سرمایه گذاری در دلار استرالیا / پزوی آرژانتین چقدر برآورد می شود؟

در صورتی که شش ماه پیش یعنی در تاریخ  سه شنبه 11 خرداد 1400 بخشی از سرمایه خود را به دلار استرالیا / پزوی آرژانتین تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان  1.77 درصد می گردید.

سود سالانه سرمایه گذاری در دلار استرالیا / پزوی آرژانتین چقدر بوده است؟

در صورتی که یک سال پیش یعنی در تاریخ  چهارشنبه 12 آذر 1399 بخشی از سرمایه خود را به دلار استرالیا / پزوی آرژانتین، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان 19.74 درصد می گردید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در دلار استرالیا / پزوی آرژانتین نسبت به طلا سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت طلا، افزایش 7.85  درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت دلار استرالیا / پزوی آرژانتین، 3.17 درصد کاهش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در دلار استرالیا / پزوی آرژانتین نسبت به سکه سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سکه، افزایش 7.23 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت دلار استرالیا / پزوی آرژانتین، 3.17 درصد کاهش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در دلار استرالیا / پزوی آرژانتین نسبت به دلار سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت  دلار،کاهش 3.56 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت دلار استرالیا / پزوی آرژانتین،  3.17 درصد کاهش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در دلار استرالیا / پزوی آرژانتین نسبت به بیت‌کوین سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت بیت کوین، کاهش 5.45 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت دلار استرالیا / پزوی آرژانتین،  3.17 درصد کاهش داشته است.

توضیح: بیت‌کوین یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل بیت‌کوین مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در دلار استرالیا / پزوی آرژانتین نسبت به اتریوم سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت اتریوم، افزایش 7.6 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت دلار استرالیا / پزوی آرژانتین،  3.17 درصد کاهش داشته است.

توضیح: اتریوم یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل اتریوم مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در دلار استرالیا / پزوی آرژانتین نسبت به شیبا سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت شیبا، کاهش 37.2 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت دلار استرالیا / پزوی آرژانتین،  3.17 درصد کاهش داشته است.

توضیح: شیبا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل شیبا مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در دلار استرالیا / پزوی آرژانتین نسبت به سولانا سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سولانا، افزایش 13.45 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت دلار استرالیا / پزوی آرژانتین،  3.17 درصد کاهش داشته است.

توضیح: سولانا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل سولانا مشاهده نمایید.

نظرات دلار استرالیا / پزوی آرژانتین

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی