دلار استرالیا / درهم امارات

AUD/AED Ask
نرخ فعلی:: 2.6708 0.03
بازار مبادلات ارزی / تقاضا
نرخ فعلی: : 2.6708 0.03
واحد حجمی :
نرخ فعلی: : 2.6708 0.03
واحد پولی : -
کشور : استرالیا
شاخه : بازار مبادلات ارزی / تقاضا
واحد حجمی :
نوع بازار : بازار جهانی

شاخص در روز جاری ۱۳:۲۹:۱۳

تغییر نسبت به :
قیمت زمان مقدار تغییر نسبت به
نرخ قبلی
درصد تغییر نسبت به
نرخ قبلی
مقدار تغییر نسبت به
نرخ روز گذشته
درصد تغییر نسبت
نرخ روز گذشته
مقدار تغییر نسبت به
نرخ بازگشایی
درصد تغییر نسبت
نرخ بازگشایی
مقدار تغییر نسبت به
بالاترین نرخ هفته
مقدار تغییر نسبت به
میانگین نرخ هفته
2.6708 13:29:13 0.0092 0.34% 0.0009 0.03% 0.0016 0.06% 0.0018 0.3292
2.68 13:07:31 0.0083 0.31% 0.0083 0.31% 0.0076 0.28% 0.011 0.32
2.6717 13:02:27 - - - - 0.0007 0.03% 0.0027 0.3283
2.6717 13:02:25 0.0083 0.31% - - 0.0007 0.03% 0.0027 0.3283
2.68 12:42:32 0.007 0.26% 0.0083 0.31% 0.0076 0.28% 0.011 0.32
2.673 12:29:18 0.007 0.26% 0.0013 0.05% 0.0006 0.02% 0.004 0.327
2.68 12:21:30 0.0084 0.31% 0.0083 0.31% 0.0076 0.28% 0.011 0.32
2.6716 12:08:40 0.0084 0.31% 0.0001 - 0.0008 0.03% 0.0026 0.3284
2.68 11:56:27 0.0064 0.24% 0.0083 0.31% 0.0076 0.28% 0.011 0.32
2.6736 11:43:32 0.0064 0.24% 0.0019 0.07% 0.0012 0.04% 0.0046 0.3264
2.68 11:28:26 0.0062 0.23% 0.0083 0.31% 0.0076 0.28% 0.011 0.32
2.6738 11:22:25 0.0062 0.23% 0.0021 0.08% 0.0014 0.05% 0.0048 0.3262
2.68 11:07:31 0.0057 0.21% 0.0083 0.31% 0.0076 0.28% 0.011 0.32
2.6743 11:02:46 - - 0.0026 0.10% 0.0019 0.07% 0.0053 0.3257
2.6743 11:02:44 0.0018 0.07% 0.0026 0.10% 0.0019 0.07% 0.0053 0.3257
2.6761 10:43:30 0.0021 0.08% 0.0044 0.16% 0.0037 0.14% 0.0071 0.3239
2.6782 10:22:52 0.0018 0.07% 0.0065 0.24% 0.0058 0.22% 0.0092 0.3218
2.68 09:49:29 0.0004 0.01% 0.0083 0.31% 0.0076 0.28% 0.011 0.32
2.6804 09:43:26 0.0003 0.01% 0.0087 0.33% 0.008 0.30% 0.0114 0.3196
2.6807 09:29:08 0.0005 0.02% 0.009 0.34% 0.0083 0.31% 0.0117 0.3193
2.6802 09:08:37 0.0002 0.01% 0.0085 0.32% 0.0078 0.29% 0.0112 0.3198
2.68 08:56:29 0.0007 0.03% 0.0083 0.31% 0.0076 0.28% 0.011 0.32
2.6807 08:43:38 0.0007 0.03% 0.009 0.34% 0.0083 0.31% 0.0117 0.3193
2.68 08:35:32 - - 0.0083 0.31% 0.0076 0.28% 0.011 0.32
2.68 08:35:32 0.0007 0.03% 0.0083 0.31% 0.0076 0.28% 0.011 0.32
2.6807 08:29:31 0.0007 0.03% 0.009 0.34% 0.0083 0.31% 0.0117 0.3193
2.68 08:07:33 0.0017 0.06% 0.0083 0.31% 0.0076 0.28% 0.011 0.32
2.6817 08:04:03 - - 0.01 0.37% 0.0093 0.35% 0.0127 0.3183
2.6817 08:04:01 0.0017 0.06% 0.01 0.37% 0.0093 0.35% 0.0127 0.3183
2.68 07:42:31 0.0022 0.08% 0.0083 0.31% 0.0076 0.28% 0.011 0.32
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی