Attica Bank

Attica Bank
نرخ فعلی:: 0.54 -
بازار سهام یونان

نرخ فعلی: : 0.54 -

واحد حجمی :

نرخ فعلی: : 0.54 -

واحد پولی : -

کشور : یونان

شاخه : بازار سهام یونان

واحد حجمی :

نوع بازار : بازار جهانی

عملکرد Attica Bank

۹ آذر
نام روز یک هفته یک ماه شش ماه یک سال سه سال
Attica Bank - 0.3330 3.30 0.3696 0.2985 0.42

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 2
اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 1.46
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 270.37%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 3
اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 2.46
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 455.56%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 3
اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 2.46
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 455.56%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 1
اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 0.46
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 85.19%
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی