تسویه زعفران پوشال / خرداد

Saffron Pooshal / Khordad Checkout
نرخ فعلی:: 115,358 0
بازارهای آتی
نرخ فعلی: : 115,358 0
واحد حجمی :
نرخ فعلی: : 115,358 0
واحد پولی : ریال
کشور : ایران
شاخه : بازارهای آتی
واحد حجمی :
نوع بازار : بازار داخلی

‌میانگین متحرک (MA)

اندیکاتور دوره زمانی اعمال شده مقدار
میانگین متحرک نمایی (EMA) 5 روز 115,209.58
میانگین متحرک نمایی (EMA) 10 روز 114,499.64
میانگین متحرک نمایی (EMA) 20 روز 117,431.94
میانگین متحرک نمایی (EMA) 30 روز 121,784.40
میانگین متحرک نمایی (EMA) 50 روز 117,248.41
میانگین متحرک نمایی (EMA) 100 روز 113,947.43
میانگین متحرک نمایی (EMA) 200 روز 110,461.80

‌میانگین متحرک (MA)

اندیکاتور دوره زمانی اعمال شده مقدار
میانگین متحرک ساده (SMA) 5 روز 115,019.8
میانگین متحرک ساده (SMA) 10 روز 113,523.3
میانگین متحرک ساده (SMA) 20 روز 117,848.2
میانگین متحرک ساده (SMA) 30 روز 123,332.6
میانگین متحرک ساده (SMA) 50 روز 99,768.34
میانگین متحرک ساده (SMA) 100 روز 49,884.17
میانگین متحرک ساده (SMA) 200 روز 24,942.08

‌حمایت و مقاومت

سطوح کلاسیک (Classic) فیبوناچی (Fibonacci) کاماریلا (Camarilla) وودی (Woodie) دی مارک (DM)
حمایت 3 (S3) 115,358 115,358 115,358 - -
حمایت 2 (S2) 115,358 115,358 115,358 57,679 -
حمایت 1 (S1) 115,358 115,358 115,358 - 115,358
نقطه پیوت (PP) 115,358 115,358 115,358 57,679 115,358
مقاومت 1 (R1) 115,358 115,358 115,358 - 115,358
مقاومت 2 (R2) 115,358 115,358 115,358 57,679 -
مقاومت 3 (R3) 115,358 115,358 115,358 - -
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی