تسویه زعفران نگین / خرداد

Saffron Negin / Khordad Checkout
نرخ فعلی:: 124,096 0
بازارهای آتی
نرخ فعلی: : 124,096 0
واحد حجمی :
نرخ فعلی: : 124,096 0
واحد پولی : ریال
کشور : ایران
شاخه : بازارهای آتی
واحد حجمی :
نوع بازار : بازار داخلی

‌میانگین متحرک (MA)

اندیکاتور دوره زمانی اعمال شده مقدار
میانگین متحرک نمایی (EMA) 5 روز 129,196.69
میانگین متحرک نمایی (EMA) 10 روز 134,064.17
میانگین متحرک نمایی (EMA) 20 روز 143,986.43
میانگین متحرک نمایی (EMA) 30 روز 141,673.17
میانگین متحرک نمایی (EMA) 50 روز 140,857.11
میانگین متحرک نمایی (EMA) 100 روز 138,278.71
میانگین متحرک نمایی (EMA) 200 روز 135,749.68

‌میانگین متحرک (MA)

اندیکاتور دوره زمانی اعمال شده مقدار
میانگین متحرک ساده (SMA) 5 روز 130,448.8
میانگین متحرک ساده (SMA) 10 روز 135,573.6
میانگین متحرک ساده (SMA) 20 روز 146,025.4
میانگین متحرک ساده (SMA) 30 روز 146,892.73
میانگین متحرک ساده (SMA) 50 روز 93,450.32
میانگین متحرک ساده (SMA) 100 روز 46,725.16
میانگین متحرک ساده (SMA) 200 روز 23,362.58

‌حمایت و مقاومت

سطوح کلاسیک (Classic) فیبوناچی (Fibonacci) کاماریلا (Camarilla) وودی (Woodie) دی مارک (DM)
حمایت 3 (S3) 124,096 124,096 124,096 - -
حمایت 2 (S2) 124,096 124,096 124,096 62,048 -
حمایت 1 (S1) 124,096 124,096 124,096 - 124,096
نقطه پیوت (PP) 124,096 124,096 124,096 62,048 124,096
مقاومت 1 (R1) 124,096 124,096 124,096 - 124,096
مقاومت 2 (R2) 124,096 124,096 124,096 62,048 -
مقاومت 3 (R3) 124,096 124,096 124,096 - -
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی