زعفران نگین / خرداد

Saffron Negin / Khordad
نرخ فعلی:: 122,300 0
بازارهای آتی
نرخ فعلی: : 122,300 0
واحد حجمی :
نرخ فعلی: : 122,300 0
واحد پولی : ریال
کشور : ایران
شاخه : بازارهای آتی
واحد حجمی :
نوع بازار : بازار داخلی
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی