زعفران نگین / خرداد

Saffron Negin / Khordad
نرخ فعلی:: 122,300 0
بازارهای آتی
نرخ فعلی: : 122,300 0
واحد حجمی :
نرخ فعلی: : 122,300 0
واحد پولی : ریال
کشور : ایران
شاخه : بازارهای آتی
واحد حجمی :
نوع بازار : بازار داخلی

‌میانگین متحرک (MA)

اندیکاتور دوره زمانی اعمال شده مقدار
میانگین متحرک نمایی (EMA) 5 روز 126,055.55
میانگین متحرک نمایی (EMA) 10 روز 130,758.73
میانگین متحرک نمایی (EMA) 20 روز 140,108.62
میانگین متحرک نمایی (EMA) 30 روز 139,879.26
میانگین متحرک نمایی (EMA) 50 روز 140,467.32
میانگین متحرک نمایی (EMA) 100 روز 139,018.98
میانگین متحرک نمایی (EMA) 200 روز 137,207.74

‌میانگین متحرک (MA)

اندیکاتور دوره زمانی اعمال شده مقدار
میانگین متحرک ساده (SMA) 5 روز 127,300
میانگین متحرک ساده (SMA) 10 روز 132,610
میانگین متحرک ساده (SMA) 20 روز 142,725
میانگین متحرک ساده (SMA) 30 روز 146,240
میانگین متحرک ساده (SMA) 50 روز 93,108
میانگین متحرک ساده (SMA) 100 روز 46,554
میانگین متحرک ساده (SMA) 200 روز 23,277

‌حمایت و مقاومت

سطوح کلاسیک (Classic) فیبوناچی (Fibonacci) کاماریلا (Camarilla) وودی (Woodie) دی مارک (DM)
حمایت 3 (S3) 116,100 119,100 116,550 -6,900 -
حمایت 2 (S2) 119,100 120,857.2 116,933.64 57,600 -
حمایت 1 (S1) 120,700 121,942.8 117,316.82 -2,300 122,200
نقطه پیوت (PP) 123,700 123,700 123,700 62,200 124,450
مقاومت 1 (R1) 125,300 125,457.2 127,283.18 2,300 126,800
مقاومت 2 (R2) 128,300 126,542.8 127,666.36 66,800 -
مقاومت 3 (R3) 129,900 128,300 128,050 6,900 -
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی