پزوی آرژانتین / بات تایلند

ARS/THB Ask
نرخ فعلی:: 0.3371 0.18
بازار مبادلات ارزی / تقاضا
نرخ فعلی: : 0.3371 0.18
واحد حجمی :
نرخ فعلی: : 0.3371 0.18
واحد پولی : -
کشور : آرژانتین
شاخه : بازار مبادلات ارزی / تقاضا
واحد حجمی :
نوع بازار : بازار جهانی

پزوی آرژانتین / بات تایلند در روز جاری

۲۳:۴۳:۳۳
تغییر نسبت به :
قیمت زمان مقدار تغییر نسبت به
نرخ قبلی
درصد تغییر نسبت به
نرخ قبلی
مقدار تغییر نسبت به
نرخ روز گذشته
درصد تغییر نسبت
نرخ روز گذشته
مقدار تغییر نسبت به
نرخ بازگشایی
درصد تغییر نسبت
نرخ بازگشایی
مقدار تغییر نسبت به
بالاترین نرخ هفته
مقدار تغییر نسبت به
میانگین نرخ هفته
0.3371 23:43:33 0.0001 0.03% 0.0006 0.18% 0.0001 0.03% 0.0006 -
0.3372 23:02:52 - - 0.0005 0.15% - - 0.0005 -
0.3372 23:02:52 0.0001 0.03% 0.0005 0.15% - - 0.0005 -
0.3371 20:43:40 0.0001 0.03% 0.0006 0.18% 0.0001 0.03% 0.0006 -
0.3372 20:22:41 0.0003 0.09% 0.0005 0.15% - - 0.0005 -
0.3369 20:02:59 - - 0.0008 0.24% 0.0003 0.09% 0.0008 -
0.3369 20:02:59 0.0001 0.03% 0.0008 0.24% 0.0003 0.09% 0.0008 -
0.337 19:43:41 0.0001 0.03% 0.0007 0.21% 0.0002 0.06% 0.0007 -
0.3369 18:43:41 0.0001 0.03% 0.0008 0.24% 0.0003 0.09% 0.0008 -
0.337 18:22:37 0.0003 0.09% 0.0007 0.21% 0.0002 0.06% 0.0007 -
0.3373 18:03:19 - - 0.0004 0.12% 0.0001 0.03% 0.0004 -
0.3373 18:03:06 0.0004 0.12% 0.0004 0.12% 0.0001 0.03% 0.0004 -
0.3369 17:22:40 0.0007 0.21% 0.0008 0.24% 0.0003 0.09% 0.0008 -
0.3376 17:03:13 - - 0.0001 0.03% 0.0004 0.12% 0.0001 -
0.3376 17:03:11 0.0004 0.12% 0.0001 0.03% 0.0004 0.12% 0.0001 -
0.3372 16:43:28 0.0004 0.12% 0.0005 0.15% - - 0.0005 -
0.3376 16:03:29 - - 0.0001 0.03% 0.0004 0.12% 0.0001 -
0.3376 16:03:29 0.0001 0.03% 0.0001 0.03% 0.0004 0.12% 0.0001 -
0.3377 15:43:39 0.0001 0.03% - - 0.0005 0.15% - -
0.3378 15:22:43 0.0001 0.03% 0.0001 0.03% 0.0006 0.18% 0.0001 -
0.3377 13:29:41 0.0001 0.03% - - 0.0005 0.15% - -
0.3378 12:22:41 0.0001 0.03% 0.0001 0.03% 0.0006 0.18% 0.0001 -
0.3377 12:08:42 0.0001 0.03% - - 0.0005 0.15% - -
0.3376 11:50:36 0.0001 0.03% 0.0001 0.03% 0.0004 0.12% 0.0001 -
0.3377 10:22:47 0.0001 0.03% - - 0.0005 0.15% - -
0.3378 10:08:24 0.0001 0.03% 0.0001 0.03% 0.0006 0.18% 0.0001 -
0.3377 09:43:36 0.0002 0.06% - - 0.0005 0.15% - -
0.3375 09:22:42 0.0001 0.03% 0.0002 0.06% 0.0003 0.09% 0.0002 -
0.3374 09:02:44 - - 0.0003 0.09% 0.0002 0.06% 0.0003 -
0.3374 09:02:43 0.0001 0.03% 0.0003 0.09% 0.0002 0.06% 0.0003 -
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی