پزوی آرژانتین / بات تایلند

ARS/THB Ask
نرخ فعلی:: 0.3358 0.06
بازار مبادلات ارزی / تقاضا
نرخ فعلی: : 0.3358 0.06
واحد حجمی :
نرخ فعلی: : 0.3358 0.06
واحد پولی : -
کشور : آرژانتین
شاخه : بازار مبادلات ارزی / تقاضا
واحد حجمی :
نوع بازار : بازار جهانی

تاریخچه پزوی آرژانتین / بات تایلند

۰۱:۰۲:۴۱
بازگشایی؟ کمترین؟ بیشترین؟ پایانی؟ میزان تغییر درصد تغییر تاریخ / میلادی تاریخ / شمسی
0.3374 0.3353 0.3375 0.3360 0.0011 0.33% 2021/10/19 1400/07/27
0.3372 0.3369 0.3378 0.3371 0.0006 0.18% 2021/10/18 1400/07/26
0.3374 0.3374 0.3377 0.3377 0.0004 0.12% 2021/10/16 1400/07/24
0.3349 0.3348 0.3373 0.3373 0.0023 0.69% 2021/10/15 1400/07/23
0.3364 0.3348 0.3368 0.3350 0.0013 0.39% 2021/10/13 1400/07/21
0.3408 0.3359 0.3411 0.3363 0.0043 1.28% 2021/10/12 1400/07/20
0.3427 0.34 0.3432 0.3406 0.0024 0.7% 2021/10/11 1400/07/19
0.3431 0.3430 0.3431 0.3430 - - 2021/10/09 1400/07/17
0.3417 0.3414 0.3434 0.3432 - - 2021/10/08 1400/07/16
0.3418 0.3411 0.3422 0.3419 - - 2021/10/07 1400/07/15
0.3422 0.3413 0.3424 0.3421 - - 2021/10/05 1400/07/13
0.3407 0.3407 0.3408 0.3408 0.0007 0.21% 2021/10/04 1400/07/12
0.3407 0.3404 0.3407 0.3404 0.0001 0.03% 2021/10/02 1400/07/10
0.3405 0.3403 0.3423 0.3405 0.0003 0.09% 2021/10/01 1400/07/9
0.3444 0.3406 0.3445 0.3408 0.0038 1.12% 2021/09/30 1400/07/8
0.3436 0.3429 0.3446 0.3446 0.0009 0.26% 2021/09/29 1400/07/7
0.3408 0.3408 0.3437 0.3437 0.0028 0.82% 2021/09/28 1400/07/6

مبدل واحد‌ها

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی