پزوی آرژانتین / بات تایلند

ARS/THB Ask
نرخ فعلی:: 0.3396 0.15
بازار مبادلات ارزی / تقاضا
نرخ فعلی: : 0.3396 0.15
واحد حجمی :
نرخ فعلی: : 0.3396 0.15
واحد پولی : -
کشور : آرژانتین
شاخه : بازار مبادلات ارزی / تقاضا
واحد حجمی :
نوع بازار : بازار جهانی

نمادهای هم گروه

نماد قیمت لحظه ای زمان میزان تغییرات درصد تغییرات بیشترین کمترین بازگشایی میزان نوسان نسبت به
میانگین ماهانه
میزان نوسان نسبت به
سقف هفتگی
میزان نوسان نسبت به
سقف ماهانه
AUD/BWP Ask 8.2226 ۱۱:۲۲:۳۹ 0.024 0.29% 8.283 8.1971 8.2614 0.2226 8.2534 8.2534
AZN/TRY Ask 5.2456 ۱۱:۲۲:۳۹ 0.012 0.23% 5.253 5.2348 5.2348 0.2456 5.2514 5.2514
BTC/INR Ask 2,550,040 ۱۰ تیر - - 2,550,040 2,550,040 0 - - -
CAD/BWP Ask 8.9529 ۱۱:۲۲:۴۰ 0.0323 0.36% 9.0073 8.9283 8.9781 0.0471 8.9852 8.9852
CNY/DZD Ask 21.299 ۱۱:۲۲:۴۲ 0.023 0.11% 21.315 21.291 21.315 0.299 21.321 21.321
DOG/EUSD Ask 0.2789 ۸ شهریور - - 0.29 0.2718 0 - - 0.2845
HOT/USD Ask 0.0107 ۸ شهریور - - 0.0112 0.0106 0 - - 0.0111
HRK/TRY Ask 138.7127 ۱۱:۲۲:۴۶ 0.1292 0.09% 139.0985 138.521 138.6163 4.7127 138.9085 138.9085
INR/KZT Ask 5.7687 ۱۱:۲۲:۴۷ 0.0029 0.05% 5.7719 5.7499 5.7499 0.2313 5.7855 5.8504
INR/RON Ask 0.0574 ۰۹:۴۳:۴۱ 0.0001 0.17% 0.0574 0.0573 0.0574 - 0.0574 0.0574
LIN/KUSD Ask 25.1259 ۸ شهریور - - 25.993 24.356 0 0.1259 - 25.736
LUN/AUSD Ask 35.3425 ۸ شهریور - - 35.6883 32.2838 0 1.3425 - 35.3425
NGN/XOF Ask 1.368 ۰۱:۲۲:۴۳ 0.003 0.22% 1.368 1.368 1.368 0.368 1.3868 1.3868
PLN/BGN Ask 4.2547 ۱۱:۲۲:۳۹ 0.0009 0.02% 4.2576 4.2475 4.2542 0.2547 4.254 4.3464
RON/HUF Ask 72.276 ۱۱:۲۲:۴۷ 0.1309 0.18% 72.276 72.1427 72.1427 1.276 72.1854 72.1854
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی