پزوی آرژانتین / روبل روسیه

ARS/RUB Ask
نرخ فعلی:: 0.7316 0.4
بازار مبادلات ارزی / تقاضا

نرخ فعلی: : 0.7316 0.4

واحد حجمی :

نرخ فعلی: : 0.7316 0.4

واحد پولی : -

کشور : آرژانتین

شاخه : بازار مبادلات ارزی / تقاضا

واحد حجمی :

نوع بازار : بازار جهانی

عملکرد پزوی آرژانتین / روبل روسیه

۰۹:۴۴:۴۹
نام روز یک هفته یک ماه شش ماه یک سال سه سال
پزوی آرژانتین / روبل روسیه 0.0022 0.0043 0.0184 0.0350 0.1713 1.5115

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 1
اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.2684
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 36.69%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 1
اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.2684
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 36.69%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 1
اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 0.2684
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 36.69%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 1
اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 0.2684
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 36.69%
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی