پزوی آرژانتین / لئو رومانی

ARS/RON Ask
نرخ فعلی:: 0.0433 -
بازار مبادلات ارزی / تقاضا

نرخ فعلی: : 0.0433 -

واحد حجمی :

نرخ فعلی: : 0.0433 -

واحد پولی : -

کشور : آرژانتین

شاخه : بازار مبادلات ارزی / تقاضا

واحد حجمی :

نوع بازار : بازار جهانی

گزارشات پزوی آرژانتین / لئو رومانی

در حال حاضر قیمت پزوی آرژانتین / لئو رومانی چقدر می باشد؟

در حال حاضر قیمت هر پزوی آرژانتین / لئو رومانی
0.0433 ریال
می باشد

قیمت پزوی آرژانتین / لئو رومانی روز گذشته (دیروز) چند بود؟

قیمت پزوی آرژانتین / لئو رومانی روز گذشته برابر با
0.0433 ریال
بود

قیمت پزوی آرژانتین / لئو رومانی نسبت به دیروز کاهش یا افزایش یافته است؟ چه مقدار؟

قیمت پزوی آرژانتین / لئو رومانی نسبت به روز گذشته
0 ریال
یافت

نرخ بازگشایی قیمت پزوی آرژانتین / لئو رومانی در روز جاری چقدر بوده است؟

نرخ بازگشایی به نخستین نرخ ثبت شده در بازارها در معاملات روز جاری گفته می شود که امروز، این نرخ برای پزوی آرژانتین / لئو رومانی برابر با 0 بوده است.

بالاترین قیمتی که در بازار امروز برای پزوی آرژانتین / لئو رومانی به ثبت رسید چقدر بوده است؟

0.0434 ریال

پایین‌ترین قیمتی که در بازار امروز برای پزوی آرژانتین / لئو رومانی به ثبت رسید چقدر بوده است؟

0.0432 ریال

قیمت پزوی آرژانتین / لئو رومانی نسبت به هفته گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر پزوی آرژانتین / لئو رومانی در روزهای مشابه هفته گذشته یعنی در تاریخ دوشنبه 8 آذر 1400  با رقم 0.0435 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 0.45 درصدی یا 0.0002 ریال پزوی آرژانتین / لئو رومانی نسبت به هفته گذشته می باشد.

قیمت پزوی آرژانتین / لئو رومانی نسبت به ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر پزوی آرژانتین / لئو رومانی   در روزهای مشابه ماه گذشته یعنی در تاریخ جمعه 14 آبان 1400  با رقم 0.0429 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر افزایش 0.93  درصدی یا 0.0004 ریال پزوی آرژانتین / لئو رومانی نسبت به ماه گذشته می باشد

قیمت پزوی آرژانتین / لئو رومانی نسبت به 3 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر پزوی آرژانتین / لئو رومانی در روزهای مشابه سه ماه گذشته یعنی در تاریخ دوشنبه 15 شهریور 1400  با رقم 0.0426 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر افزایش 1.64 درصدی یا 0.0007 ریال پزوی آرژانتین / لئو رومانی نسبت به سه ماه گذشته می باشد.

قیمت پزوی آرژانتین / لئو رومانی نسبت به 6 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر پزوی آرژانتین / لئو رومانی در روزهای مشابه شش ماه گذشته یعنی در تاریخ دوشنبه 17 خرداد 1400  با رقم 0.0425 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر افزایش 1.88 درصدی یا 0.0008 ریال پزوی آرژانتین / لئو رومانی نسبت به شش ماه گذشته می باشد

قیمت پزوی آرژانتین / لئو رومانی نسبت به سال گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر پزوی آرژانتین / لئو رومانی در روزهای مشابه سال گذشته یعنی در تاریخ شنبه 15 آذر 1399  با رقم 0.0492 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 11.99 درصدی یا 0.0059 ریال پزوی آرژانتین / لئو رومانی نسبت به سال گذشته می باشد

بالاترین قیمت پزوی آرژانتین / لئو رومانی تاکنون چقدر و در چه تاریخی بوده است؟

سقف قیمت به ثبت رسیده برای پزوی آرژانتین / لئو رومانی برابر است با 0.1786 ریال که در تاریخ سه شنبه 18 اردیبهشت 1397  رقم خورده است.

سود روزانه سرمایه‌گذاری در پزوی آرژانتین / لئو رومانی چقدر برآورد می‌شود؟

در صورتی که دیروز بخشی از سرمایه خود را به پزوی آرژانتین / لئو رومانی تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 0.230415 درصد می گردید.

سود یک ماهه خرید پزوی آرژانتین / لئو رومانی چقدر بوده است؟

در صورتی که یک ماه پیش یعنی در تاریخ  جمعه 14 آبان 1400 بخشی از سرمایه خود را به پزوی آرژانتین / لئو رومانی تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان 0.93 درصد می گردید.

سود سه ماهه سرمایه گذاری در پزوی آرژانتین / لئو رومانی چقدر برآورد می شود؟

در صورتی که سه ماه پیش یعنی در تاریخ  دوشنبه 15 شهریور 1400 بخشی از سرمایه خود را به پزوی آرژانتین / لئو رومانی، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان 1.64 درصد می گردید.

سود شش ماهه سرمایه گذاری در پزوی آرژانتین / لئو رومانی چقدر برآورد می شود؟

در صورتی که شش ماه پیش یعنی در تاریخ  دوشنبه 17 خرداد 1400 بخشی از سرمایه خود را به پزوی آرژانتین / لئو رومانی تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان  1.88 درصد می گردید.

سود سالانه سرمایه گذاری در پزوی آرژانتین / لئو رومانی چقدر بوده است؟

در صورتی که یک سال پیش یعنی در تاریخ  شنبه 15 آذر 1399 بخشی از سرمایه خود را به پزوی آرژانتین / لئو رومانی، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 11.99 درصد می گردید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در پزوی آرژانتین / لئو رومانی نسبت به طلا سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت طلا، افزایش 8.51  درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت پزوی آرژانتین / لئو رومانی، 0.93 درصد افزایش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در پزوی آرژانتین / لئو رومانی نسبت به سکه سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سکه، افزایش 8.26 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت پزوی آرژانتین / لئو رومانی، 0.93 درصد افزایش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در پزوی آرژانتین / لئو رومانی نسبت به دلار سودمندتر بوده یا خیر؟

بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت  دلار،افزایش 0.54 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت پزوی آرژانتین / لئو رومانی،  0.93 درصد افزایش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در پزوی آرژانتین / لئو رومانی نسبت به بیت‌کوین سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت بیت کوین، کاهش 23.17 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت پزوی آرژانتین / لئو رومانی،  0.93 درصد افزایش داشته است.

توضیح: بیت‌کوین یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل بیت‌کوین مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در پزوی آرژانتین / لئو رومانی نسبت به اتریوم سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت اتریوم، کاهش 13.55 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت پزوی آرژانتین / لئو رومانی،  0.93 درصد افزایش داشته است.

توضیح: اتریوم یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل اتریوم مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در پزوی آرژانتین / لئو رومانی نسبت به شیبا سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت شیبا، کاهش 27.08 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت پزوی آرژانتین / لئو رومانی،  0.93 درصد افزایش داشته است.

توضیح: شیبا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل شیبا مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در پزوی آرژانتین / لئو رومانی نسبت به سولانا سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سولانا، کاهش 22.67 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت پزوی آرژانتین / لئو رومانی،  0.93 درصد افزایش داشته است.

توضیح: سولانا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل سولانا مشاهده نمایید.

نظرات پزوی آرژانتین / لئو رومانی

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی