پزوی آرژانتین / گورانی پاراگوئه

ARS/PYG Ask
نرخ فعلی:: 70.83 0.48
بازار مبادلات ارزی / تقاضا
نرخ فعلی: : 70.83 0.48
واحد حجمی :
نرخ فعلی: : 70.83 0.48
واحد پولی : -
کشور : آرژانتین
شاخه : بازار مبادلات ارزی / تقاضا
واحد حجمی :
نوع بازار : بازار جهانی

نمادهای هم گروه

نماد قیمت لحظه ای زمان میزان تغییرات درصد تغییرات بیشترین کمترین بازگشایی میزان نوسان نسبت به
میانگین ماهانه
میزان نوسان نسبت به
سقف هفتگی
میزان نوسان نسبت به
سقف ماهانه
CNY/DZD Ask 20.77 ۱۸:۲۲:۰۰ 0.007 0.03% 20.787 20.739 20.767 0.23 20.905 21.012
DOG/EUSD Ask 0.2295 ۲ تیر - - 0.2461 0.1827 0 - 0.2819 0.4122
HOT/USD Ask 0.0059 ۲ تیر - - 0.0061 0.0053 0 - 0.0071 0.0104
HRK/TRY Ask 138.6074 ۱۸:۴۳:۰۰ 0.9841 0.72% 138.6074 137.5314 137.5314 0.3926 139.4447 140.9252
LIN/KUSD Ask 18.3438 ۲ تیر - - 19.1346 16.227 0 7.6562 20.8539 32.6883
LUN/AUSD Ask 5.4291 ۲ تیر - - 5.7405 4.6416 0 0.5709 5.8635 7.3659
SAR/ETB Ask 11.7397 ۱۱:۴۳:۱۴ 0.0003 - 11.7422 11.7369 11.7369 0.2603 11.7403 11.7488
USD/ZWL Ask 87.501 ۱۱:۳۷:۰۹ 2.255 2.65% 87.501 87.501 87.501 0.501 85.246 87.377
افغانی افغانستان / پوند انگلیس 0.0091 ۲۹ خرداد - - 0.0091 0.0091 0 - 0.0091 0.0091
افغانی افغانستان / دلار 0.0128 ۱۸:۳۲:۱۳ 0.0001 0.79% 0.0128 0.0126 0.0128 - 0.0127 0.0129
انگولتروم بوتان / پوند انگلیس 0.0097 ۶ خرداد - - 0.0097 0.0097 0 - - 0.0097
انگولتروم بوتان / دلار 0.0135 ۲ تیر - - 0.0135 0.0135 0 - 0.0135 0.0138
بات تایلند / پزو شیلی 22.86 ۱۸:۴۲:۵۹ 0.26 1.14% 23.15 22.86 23.11 0.14 23.79 23.79
بات تایلند / پزو فیلیپین 1.5288 ۱۸:۴۳:۰۴ 0.0026 0.17% 1.5357 1.5259 1.5312 0.4712 1.5411 1.5441
بات تایلند / پزوی آرژانتین 2.9966 ۱۸:۴۲:۵۷ 0.0056 0.19% 3.0029 2.9887 3.0013 0.0034 3.0292 3.0605
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی