پزوی آرژانتین / زلوتی لهستان

ARS/PLN Ask
نرخ فعلی:: 0.0402 0.25
بازار مبادلات ارزی / تقاضا
نرخ فعلی: : 0.0402 0.25
واحد حجمی :
نرخ فعلی: : 0.0402 0.25
واحد پولی : -
کشور : آرژانتین
شاخه : بازار مبادلات ارزی / تقاضا
واحد حجمی :
نوع بازار : بازار جهانی

شاخص در روز جاری ۲۰:۰۸:۱۹

تغییر نسبت به :
قیمت زمان مقدار تغییر نسبت به
نرخ قبلی
درصد تغییر نسبت به
نرخ قبلی
مقدار تغییر نسبت به
نرخ روز گذشته
درصد تغییر نسبت
نرخ روز گذشته
مقدار تغییر نسبت به
نرخ بازگشایی
درصد تغییر نسبت
نرخ بازگشایی
مقدار تغییر نسبت به
بالاترین نرخ هفته
مقدار تغییر نسبت به
میانگین نرخ هفته
0.0402 20:08:19 0.0001 0.25% 0.0001 0.25% 0.0002 0.50% 0.0002 -
0.0403 15:08:01 0.0001 0.25% - - 0.0001 0.25% 0.0001 -
0.0404 10:43:05 0.0001 0.25% 0.0001 0.25% - - - -
0.0403 10:07:59 0.0001 0.25% - - 0.0001 0.25% 0.0001 -
0.0404 09:43:11 0.0001 0.25% 0.0001 0.25% - - - -
0.0403 05:08:00 0.0001 0.25% - - 0.0001 0.25% 0.0001 -
0.0404 04:42:54 0.0001 0.25% 0.0001 0.25% - - - -
0.0403 04:21:49 0.0001 0.25% - - 0.0001 0.25% 0.0001 -
0.0404 04:01:39 0.0001 0.25% 0.0001 0.25% - - - -
0.0403 02:43:24 0.0001 0.25% - - 0.0001 0.25% 0.0001 -
0.0404 02:28:51 - - 0.0001 0.25% - - - -
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی