پزوی آرژانتین / زلوتی لهستان

ARS/PLN Ask
نرخ فعلی:: 0.0403 0
بازار مبادلات ارزی / تقاضا
نرخ فعلی: : 0.0403 0
واحد حجمی :
نرخ فعلی: : 0.0403 0
واحد پولی : -
کشور : آرژانتین
شاخه : بازار مبادلات ارزی / تقاضا
واحد حجمی :
نوع بازار : بازار جهانی

نمادهای هم گروه

نماد قیمت لحظه ای زمان میزان تغییرات درصد تغییرات بیشترین کمترین بازگشایی میزان نوسان نسبت به
میانگین ماهانه
میزان نوسان نسبت به
سقف هفتگی
میزان نوسان نسبت به
سقف ماهانه
BTC/INR Ask 2,550,040 ۱۰ تیر - - 2,550,040 2,550,040 0 - - 2,550,040
CNY/DZD Ask 20.76 ۱۸:۲۸:۵۲ 0.061 0.29% 20.847 20.738 20.842 0.24 20.886 20.965
DOG/EUSD Ask 0.203 ۱۸:۴۳:۱۳ 0.0238 11.72% 0.2228 0.1959 0.2222 - 0.2268 0.2471
HOT/USD Ask 0.0063 ۱۸:۴۳:۱۳ 0.0003 4.76% 0.0065 0.0058 0.0065 - 0.0066 0.0066
HRK/TRY Ask 134.9583 ۱۸:۲۸:۵۳ 0.3735 0.28% 134.9583 134.3324 134.4313 1.0417 134.5848 139.6016
LIN/KUSD Ask 19.08 ۱۸:۴۳:۱۳ 0.7886 4.13% 19.5676 17.5841 19.5676 1.08 19.8686 20.1692
LUN/AUSD Ask 9.2927 ۱۸:۴۳:۱۳ 0.2183 2.41% 9.3431 8.1563 8.7038 3.2927 9.0744 9.0744
PLN/BGN Ask 4.2614 ۱۸:۲۸:۵۱ 0.0028 0.07% 4.2662 4.2547 4.2599 0.2614 4.2848 4.3134
RON/HUF Ask 73.0864 ۱۸:۲۸:۵۳ 0.5474 0.75% 73.6516 73.0524 73.5953 0.0864 73.6338 73.6338
SAR/ETB Ask 11.8592 ۱۲:۲۸:۵۰ 0.0003 - 11.8596 11.8573 11.8586 0.1408 11.8589 11.8589
USD/BRL PTAX Ask 5.1863 ۴ مرداد - - 5.1863 5.1701 0 0.1863 5.2516 5.2516
USD/ZWL Ask 87.778 ۳۰ تیر - - 87.778 87.778 0 0.222 87.778 87.778
ZWL/ZAR Ask 0.1777 ۱۸:۲۸:۵۵ 0.0004 0.23% 0.1788 0.177 0.1772 - 0.1773 0.1773
افغانی افغانستان / پوند انگلیس 0.0092 ۳۱ تیر - - 0.0092 0.0092 0 - 0.0092 0.0092
افغانی افغانستان / دلار 0.0125 ۴ مرداد - - 0.0126 0.0125 0 - 0.0125 0.0127
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی