پزوی آرژانتین / روپیه نپال

ARS/NPR Ask
نرخ فعلی:: 1.19 -
بازار مبادلات ارزی / تقاضا

نرخ فعلی: : 1.19 -

واحد حجمی :

نرخ فعلی: : 1.19 -

واحد پولی : -

کشور : آرژانتین

شاخه : بازار مبادلات ارزی / تقاضا

واحد حجمی :

نوع بازار : بازار جهانی

عملکرد پزوی آرژانتین / روپیه نپال

۵ آذر
نام روز یک هفته یک ماه شش ماه یک سال سه سال
پزوی آرژانتین / روپیه نپال - - 0.01 0.04 0.25 2.57

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 1
اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.19
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 19%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 1
اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.19
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 19%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 1
اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 0.19
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 19%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 1
اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 0.19
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 19%
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی