پزوی آرژانتین / رینگیت مالزی

ARS/MYR Ask
نرخ فعلی:: 0.0421 -
بازار مبادلات ارزی / تقاضا

نرخ فعلی: : 0.0421 -

واحد حجمی :

نرخ فعلی: : 0.0421 -

واحد پولی : -

کشور : آرژانتین

شاخه : بازار مبادلات ارزی / تقاضا

واحد حجمی :

نوع بازار : بازار جهانی

گزارشات پزوی آرژانتین / رینگیت مالزی

در حال حاضر قیمت پزوی آرژانتین / رینگیت مالزی چقدر می باشد؟

در حال حاضر قیمت هر پزوی آرژانتین / رینگیت مالزی
0.0421 ریال
می باشد

قیمت پزوی آرژانتین / رینگیت مالزی روز گذشته (دیروز) چند بود؟

قیمت پزوی آرژانتین / رینگیت مالزی روز گذشته برابر با
0.0421 ریال
بود

قیمت پزوی آرژانتین / رینگیت مالزی نسبت به دیروز کاهش یا افزایش یافته است؟ چه مقدار؟

قیمت پزوی آرژانتین / رینگیت مالزی نسبت به روز گذشته
0 ریال
یافت

نرخ بازگشایی قیمت پزوی آرژانتین / رینگیت مالزی در روز جاری چقدر بوده است؟

نرخ بازگشایی به نخستین نرخ ثبت شده در بازارها در معاملات روز جاری گفته می شود که امروز، این نرخ برای پزوی آرژانتین / رینگیت مالزی برابر با 0 بوده است.

بالاترین قیمتی که در بازار امروز برای پزوی آرژانتین / رینگیت مالزی به ثبت رسید چقدر بوده است؟

0.0422 ریال

پایین‌ترین قیمتی که در بازار امروز برای پزوی آرژانتین / رینگیت مالزی به ثبت رسید چقدر بوده است؟

0.0421 ریال

قیمت پزوی آرژانتین / رینگیت مالزی نسبت به هفته گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر پزوی آرژانتین / رینگیت مالزی در روزهای مشابه هفته گذشته یعنی در تاریخ دوشنبه 1 آذر 1400  با رقم 0.0417 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر افزایش 0.95 درصدی یا 0.0004 ریال پزوی آرژانتین / رینگیت مالزی نسبت به هفته گذشته می باشد.

قیمت پزوی آرژانتین / رینگیت مالزی نسبت به ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر پزوی آرژانتین / رینگیت مالزی   در روزهای مشابه ماه گذشته یعنی در تاریخ پنجشنبه 6 آبان 1400  با رقم 0.0417 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر افزایش 0.95  درصدی یا 0.0004 ریال پزوی آرژانتین / رینگیت مالزی نسبت به ماه گذشته می باشد

قیمت پزوی آرژانتین / رینگیت مالزی نسبت به 3 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر پزوی آرژانتین / رینگیت مالزی در روزهای مشابه سه ماه گذشته یعنی در تاریخ دوشنبه 8 شهریور 1400  با رقم 0.0426 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 1.17 درصدی یا 0.0005 ریال پزوی آرژانتین / رینگیت مالزی نسبت به سه ماه گذشته می باشد.

قیمت پزوی آرژانتین / رینگیت مالزی نسبت به 6 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر پزوی آرژانتین / رینگیت مالزی در روزهای مشابه شش ماه گذشته یعنی در تاریخ جمعه 7 خرداد 1400  با رقم 0.0437 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 3.66 درصدی یا 0.0016 ریال پزوی آرژانتین / رینگیت مالزی نسبت به شش ماه گذشته می باشد

قیمت پزوی آرژانتین / رینگیت مالزی نسبت به سال گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر پزوی آرژانتین / رینگیت مالزی در روزهای مشابه سال گذشته یعنی در تاریخ دوشنبه 10 آذر 1399  با رقم 0.0501 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 15.96 درصدی یا 0.008 ریال پزوی آرژانتین / رینگیت مالزی نسبت به سال گذشته می باشد

بالاترین قیمت پزوی آرژانتین / رینگیت مالزی تاکنون چقدر و در چه تاریخی بوده است؟

سقف قیمت به ثبت رسیده برای پزوی آرژانتین / رینگیت مالزی برابر است با 0.1805 ریال که در تاریخ سه شنبه 18 اردیبهشت 1397  رقم خورده است.

سود روزانه سرمایه‌گذاری در پزوی آرژانتین / رینگیت مالزی چقدر برآورد می‌شود؟

در صورتی که دیروز بخشی از سرمایه خود را به پزوی آرژانتین / رینگیت مالزی تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان 0.238095 درصد می گردید.

سود یک ماهه خرید پزوی آرژانتین / رینگیت مالزی چقدر بوده است؟

در صورتی که یک ماه پیش یعنی در تاریخ  پنجشنبه 6 آبان 1400 بخشی از سرمایه خود را به پزوی آرژانتین / رینگیت مالزی تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان 0.95 درصد می گردید.

سود سه ماهه سرمایه گذاری در پزوی آرژانتین / رینگیت مالزی چقدر برآورد می شود؟

در صورتی که سه ماه پیش یعنی در تاریخ  دوشنبه 8 شهریور 1400 بخشی از سرمایه خود را به پزوی آرژانتین / رینگیت مالزی، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 1.17 درصد می گردید.

سود شش ماهه سرمایه گذاری در پزوی آرژانتین / رینگیت مالزی چقدر برآورد می شود؟

در صورتی که شش ماه پیش یعنی در تاریخ  جمعه 7 خرداد 1400 بخشی از سرمایه خود را به پزوی آرژانتین / رینگیت مالزی تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان  3.66 درصد می گردید.

سود سالانه سرمایه گذاری در پزوی آرژانتین / رینگیت مالزی چقدر بوده است؟

در صورتی که یک سال پیش یعنی در تاریخ  دوشنبه 10 آذر 1399 بخشی از سرمایه خود را به پزوی آرژانتین / رینگیت مالزی، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 15.96 درصد می گردید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در پزوی آرژانتین / رینگیت مالزی نسبت به طلا سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت طلا، افزایش 6.85  درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت پزوی آرژانتین / رینگیت مالزی، 0.95 درصد افزایش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در پزوی آرژانتین / رینگیت مالزی نسبت به سکه سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سکه، افزایش 5.91 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت پزوی آرژانتین / رینگیت مالزی، 0.95 درصد افزایش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در پزوی آرژانتین / رینگیت مالزی نسبت به دلار سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت  دلار،افزایش 1.99 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت پزوی آرژانتین / رینگیت مالزی،  0.95 درصد افزایش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در پزوی آرژانتین / رینگیت مالزی نسبت به بیت‌کوین سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت بیت کوین، کاهش 6.58 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت پزوی آرژانتین / رینگیت مالزی،  0.95 درصد افزایش داشته است.

توضیح: بیت‌کوین یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل بیت‌کوین مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در پزوی آرژانتین / رینگیت مالزی نسبت به اتریوم سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت اتریوم، افزایش 4.79 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت پزوی آرژانتین / رینگیت مالزی،  0.95 درصد افزایش داشته است.

توضیح: اتریوم یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل اتریوم مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در پزوی آرژانتین / رینگیت مالزی نسبت به شیبا سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت شیبا، کاهش 51.25 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت پزوی آرژانتین / رینگیت مالزی،  0.95 درصد افزایش داشته است.

توضیح: شیبا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل شیبا مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در پزوی آرژانتین / رینگیت مالزی نسبت به سولانا سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سولانا، افزایش 6.68 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت پزوی آرژانتین / رینگیت مالزی،  0.95 درصد افزایش داشته است.

توضیح: سولانا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل سولانا مشاهده نمایید.

نظرات پزوی آرژانتین / رینگیت مالزی

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی