پزوی آرژانتین / درهم مراکش

ARS/MAD Ask
نرخ فعلی:: 0.0919 0.22
بازار مبادلات ارزی / تقاضا

نرخ فعلی: : 0.0919 0.22

واحد حجمی :

نرخ فعلی: : 0.0919 0.22

واحد پولی : -

کشور : آرژانتین

شاخه : بازار مبادلات ارزی / تقاضا

واحد حجمی :

نوع بازار : بازار جهانی

گزارشات پزوی آرژانتین / درهم مراکش

در حال حاضر قیمت پزوی آرژانتین / درهم مراکش چقدر می باشد؟

در حال حاضر قیمت هر پزوی آرژانتین / درهم مراکش
0.0919 ریال
می باشد

قیمت پزوی آرژانتین / درهم مراکش روز گذشته (دیروز) چند بود؟

قیمت پزوی آرژانتین / درهم مراکش روز گذشته برابر با
0.0917 ریال
بود

قیمت پزوی آرژانتین / درهم مراکش نسبت به دیروز کاهش یا افزایش یافته است؟ چه مقدار؟

قیمت پزوی آرژانتین / درهم مراکش نسبت به روز گذشته
0.0002 ریال افزایش
یافت

نرخ بازگشایی قیمت پزوی آرژانتین / درهم مراکش در روز جاری چقدر بوده است؟

نرخ بازگشایی به نخستین نرخ ثبت شده در بازارها در معاملات روز جاری گفته می شود که امروز، این نرخ برای پزوی آرژانتین / درهم مراکش برابر با 0.0918 بوده است.

بالاترین قیمتی که در بازار امروز برای پزوی آرژانتین / درهم مراکش به ثبت رسید چقدر بوده است؟

0.0919 ریال

پایین‌ترین قیمتی که در بازار امروز برای پزوی آرژانتین / درهم مراکش به ثبت رسید چقدر بوده است؟

0.0918 ریال

قیمت پزوی آرژانتین / درهم مراکش نسبت به هفته گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر پزوی آرژانتین / درهم مراکش در روزهای مشابه هفته گذشته یعنی در تاریخ سه شنبه 2 آذر 1400  با رقم 0.0919 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر  0 درصدی یا 0 ریال پزوی آرژانتین / درهم مراکش نسبت به هفته گذشته می باشد.

قیمت پزوی آرژانتین / درهم مراکش نسبت به ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر پزوی آرژانتین / درهم مراکش   در روزهای مشابه ماه گذشته یعنی در تاریخ دوشنبه 10 آبان 1400  با رقم 0.0908 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر افزایش 1.21  درصدی یا 0.0011 ریال پزوی آرژانتین / درهم مراکش نسبت به ماه گذشته می باشد

قیمت پزوی آرژانتین / درهم مراکش نسبت به 3 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر پزوی آرژانتین / درهم مراکش در روزهای مشابه سه ماه گذشته یعنی در تاریخ دوشنبه 8 شهریور 1400  با رقم 0.0917 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر افزایش 0.21 درصدی یا 0.0002 ریال پزوی آرژانتین / درهم مراکش نسبت به سه ماه گذشته می باشد.

قیمت پزوی آرژانتین / درهم مراکش نسبت به 6 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر پزوی آرژانتین / درهم مراکش در روزهای مشابه شش ماه گذشته یعنی در تاریخ دوشنبه 10 خرداد 1400  با رقم 0.0934 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 1.6 درصدی یا 0.0015 ریال پزوی آرژانتین / درهم مراکش نسبت به شش ماه گذشته می باشد

قیمت پزوی آرژانتین / درهم مراکش نسبت به سال گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر پزوی آرژانتین / درهم مراکش در روزهای مشابه سال گذشته یعنی در تاریخ دوشنبه 10 آذر 1399  با رقم 0.1118 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 17.79 درصدی یا 0.0199 ریال پزوی آرژانتین / درهم مراکش نسبت به سال گذشته می باشد

بالاترین قیمت پزوی آرژانتین / درهم مراکش تاکنون چقدر و در چه تاریخی بوده است؟

سقف قیمت به ثبت رسیده برای پزوی آرژانتین / درهم مراکش برابر است با 0.4338 ریال که در تاریخ سه شنبه 18 اردیبهشت 1397  رقم خورده است.

سود روزانه سرمایه‌گذاری در پزوی آرژانتین / درهم مراکش چقدر برآورد می‌شود؟

در صورتی که دیروز بخشی از سرمایه خود را به پزوی آرژانتین / درهم مراکش تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 0.434311 درصد می گردید.

سود یک ماهه خرید پزوی آرژانتین / درهم مراکش چقدر بوده است؟

در صورتی که یک ماه پیش یعنی در تاریخ  دوشنبه 10 آبان 1400 بخشی از سرمایه خود را به پزوی آرژانتین / درهم مراکش تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان 1.21 درصد می گردید.

سود سه ماهه سرمایه گذاری در پزوی آرژانتین / درهم مراکش چقدر برآورد می شود؟

در صورتی که سه ماه پیش یعنی در تاریخ  دوشنبه 8 شهریور 1400 بخشی از سرمایه خود را به پزوی آرژانتین / درهم مراکش، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان 0.21 درصد می گردید.

سود شش ماهه سرمایه گذاری در پزوی آرژانتین / درهم مراکش چقدر برآورد می شود؟

در صورتی که شش ماه پیش یعنی در تاریخ  دوشنبه 10 خرداد 1400 بخشی از سرمایه خود را به پزوی آرژانتین / درهم مراکش تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان  1.6 درصد می گردید.

سود سالانه سرمایه گذاری در پزوی آرژانتین / درهم مراکش چقدر بوده است؟

در صورتی که یک سال پیش یعنی در تاریخ  دوشنبه 10 آذر 1399 بخشی از سرمایه خود را به پزوی آرژانتین / درهم مراکش، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 17.79 درصد می گردید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در پزوی آرژانتین / درهم مراکش نسبت به طلا سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت طلا، افزایش 8.96  درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت پزوی آرژانتین / درهم مراکش، 1.21 درصد افزایش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در پزوی آرژانتین / درهم مراکش نسبت به سکه سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سکه، افزایش 6.99 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت پزوی آرژانتین / درهم مراکش، 1.21 درصد افزایش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در پزوی آرژانتین / درهم مراکش نسبت به دلار سودمندتر بوده یا خیر؟

بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت  دلار،کاهش 0.19 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت پزوی آرژانتین / درهم مراکش،  1.21 درصد افزایش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در پزوی آرژانتین / درهم مراکش نسبت به بیت‌کوین سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت بیت کوین، کاهش 7.77 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت پزوی آرژانتین / درهم مراکش،  1.21 درصد افزایش داشته است.

توضیح: بیت‌کوین یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل بیت‌کوین مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در پزوی آرژانتین / درهم مراکش نسبت به اتریوم سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت اتریوم، کاهش 1.86 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت پزوی آرژانتین / درهم مراکش،  1.21 درصد افزایش داشته است.

توضیح: اتریوم یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل اتریوم مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در پزوی آرژانتین / درهم مراکش نسبت به شیبا سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت شیبا، کاهش 47.87 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت پزوی آرژانتین / درهم مراکش،  1.21 درصد افزایش داشته است.

توضیح: شیبا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل شیبا مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در پزوی آرژانتین / درهم مراکش نسبت به سولانا سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سولانا، افزایش 2.09 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت پزوی آرژانتین / درهم مراکش،  1.21 درصد افزایش داشته است.

توضیح: سولانا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل سولانا مشاهده نمایید.

نظرات پزوی آرژانتین / درهم مراکش

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی