پزوی آرژانتین / پوند لبنان

ARS/LBP Ask
نرخ فعلی:: 19.39 0
بازار مبادلات ارزی / تقاضا
نرخ فعلی: : 19.39 0
واحد حجمی :
نرخ فعلی: : 19.39 0
واحد پولی : -
کشور : آرژانتین
شاخه : بازار مبادلات ارزی / تقاضا
واحد حجمی :
نوع بازار : بازار جهانی

عملکرد ۷ آبان

نام روز یک هفته یک ماه شش ماه یک سال سه سال
پزوی آرژانتین / پوند لبنان - 0.09 0.56 3.36 6.18 -

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 20
اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.61
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 3.15%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 20
اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.61
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 3.15%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 20
اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 0.61
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 3.15%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 21
اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 1.61
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 8.3%
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی