پزوی آرژانتین / کرونا ایسلند

ARS/ISK Ask
نرخ فعلی:: 1.3 1.54
بازار مبادلات ارزی / تقاضا
نرخ فعلی: : 1.3 1.54
واحد حجمی :
نرخ فعلی: : 1.3 1.54
واحد پولی : -
کشور : آرژانتین
شاخه : بازار مبادلات ارزی / تقاضا
واحد حجمی :
نوع بازار : بازار جهانی

عملکرد ۰۲:۰۲:۵۰

نام روز یک هفته یک ماه شش ماه یک سال سه سال
پزوی آرژانتین / کرونا ایسلند 0.02 0.01 0.01 0.09 0.53 2.29

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 1
اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.3
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 30%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 1
اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.3
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 30%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 1
اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 0.3
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 30%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 1
اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 0.3
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 30%
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی