پزوی آرژانتین / پوند مصر

ARS/EGP Ask
نرخ فعلی:: 0.1564 -
بازار مبادلات ارزی / تقاضا

نرخ فعلی: : 0.1564 -

واحد حجمی :

نرخ فعلی: : 0.1564 -

واحد پولی : -

کشور : آرژانتین

شاخه : بازار مبادلات ارزی / تقاضا

واحد حجمی :

نوع بازار : بازار جهانی

نمودار جامع تحولات سالانه پزوی آرژانتین / پوند مصر

نمودار کندل‌استیک پزوی آرژانتین / پوند مصر در روز جاری

نمودار نوسانات پزوی آرژانتین / پوند مصر در روز جاری

مقایسه روند قیمت پزوی آرژانتین / پوند مصر در روز جاری با روز گذشته

نمودار کندل استیک سالانه پزوی آرژانتین / پوند مصر

اندیکاتورهای پزوی آرژانتین / پوند مصر

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی