پزوی آرژانتین / پزوی کلمبیا

ARS/COP Ask
نرخ فعلی:: 39.3 0.79
بازار مبادلات ارزی / تقاضا

نرخ فعلی: : 39.3 0.79

واحد حجمی :

نرخ فعلی: : 39.3 0.79

واحد پولی : -

کشور : آرژانتین

شاخه : بازار مبادلات ارزی / تقاضا

واحد حجمی :

نوع بازار : بازار جهانی

گزارشات پزوی آرژانتین / پزوی کلمبیا

در حال حاضر قیمت پزوی آرژانتین / پزوی کلمبیا چقدر می باشد؟

در حال حاضر قیمت هر پزوی آرژانتین / پزوی کلمبیا
39.3 ریال
می باشد

قیمت پزوی آرژانتین / پزوی کلمبیا روز گذشته (دیروز) چند بود؟

قیمت پزوی آرژانتین / پزوی کلمبیا روز گذشته برابر با
39.61 ریال
بود

قیمت پزوی آرژانتین / پزوی کلمبیا نسبت به دیروز کاهش یا افزایش یافته است؟ چه مقدار؟

قیمت پزوی آرژانتین / پزوی کلمبیا نسبت به روز گذشته
0.31 ریال کاهش
یافت

نرخ بازگشایی قیمت پزوی آرژانتین / پزوی کلمبیا در روز جاری چقدر بوده است؟

نرخ بازگشایی به نخستین نرخ ثبت شده در بازارها در معاملات روز جاری گفته می شود که امروز، این نرخ برای پزوی آرژانتین / پزوی کلمبیا برابر با 39.67 بوده است.

بالاترین قیمتی که در بازار امروز برای پزوی آرژانتین / پزوی کلمبیا به ثبت رسید چقدر بوده است؟

39.67 ریال

پایین‌ترین قیمتی که در بازار امروز برای پزوی آرژانتین / پزوی کلمبیا به ثبت رسید چقدر بوده است؟

39.06 ریال

قیمت پزوی آرژانتین / پزوی کلمبیا نسبت به هفته گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر پزوی آرژانتین / پزوی کلمبیا در روزهای مشابه هفته گذشته یعنی در تاریخ پنجشنبه 4 آذر 1400  با رقم 39.6 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 0.75 درصدی یا 0.3 ریال پزوی آرژانتین / پزوی کلمبیا نسبت به هفته گذشته می باشد.

قیمت پزوی آرژانتین / پزوی کلمبیا نسبت به ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر پزوی آرژانتین / پزوی کلمبیا   در روزهای مشابه ماه گذشته یعنی در تاریخ سه شنبه 11 آبان 1400  با رقم 38.05 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر افزایش 3.28  درصدی یا 1.25 ریال پزوی آرژانتین / پزوی کلمبیا نسبت به ماه گذشته می باشد

قیمت پزوی آرژانتین / پزوی کلمبیا نسبت به 3 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر پزوی آرژانتین / پزوی کلمبیا در روزهای مشابه سه ماه گذشته یعنی در تاریخ پنجشنبه 11 شهریور 1400  با رقم 38.82 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر افزایش 1.23 درصدی یا 0.48 ریال پزوی آرژانتین / پزوی کلمبیا نسبت به سه ماه گذشته می باشد.

قیمت پزوی آرژانتین / پزوی کلمبیا نسبت به 6 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر پزوی آرژانتین / پزوی کلمبیا در روزهای مشابه شش ماه گذشته یعنی در تاریخ سه شنبه 11 خرداد 1400  با رقم 38.72 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر افزایش 1.49 درصدی یا 0.58 ریال پزوی آرژانتین / پزوی کلمبیا نسبت به شش ماه گذشته می باشد

قیمت پزوی آرژانتین / پزوی کلمبیا نسبت به سال گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر پزوی آرژانتین / پزوی کلمبیا در روزهای مشابه سال گذشته یعنی در تاریخ چهارشنبه 12 آذر 1399  با رقم 44.1917 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 11.06 درصدی یا 4.8917 ریال پزوی آرژانتین / پزوی کلمبیا نسبت به سال گذشته می باشد

بالاترین قیمت پزوی آرژانتین / پزوی کلمبیا تاکنون چقدر و در چه تاریخی بوده است؟

سقف قیمت به ثبت رسیده برای پزوی آرژانتین / پزوی کلمبیا برابر است با 129.3 ریال که در تاریخ شنبه 15 اردیبهشت 1397  رقم خورده است.

سود روزانه سرمایه‌گذاری در پزوی آرژانتین / پزوی کلمبیا چقدر برآورد می‌شود؟

در صورتی که دیروز بخشی از سرمایه خود را به پزوی آرژانتین / پزوی کلمبیا تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 1.049213 درصد می گردید.

سود یک ماهه خرید پزوی آرژانتین / پزوی کلمبیا چقدر بوده است؟

در صورتی که یک ماه پیش یعنی در تاریخ  سه شنبه 11 آبان 1400 بخشی از سرمایه خود را به پزوی آرژانتین / پزوی کلمبیا تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان 3.28 درصد می گردید.

سود سه ماهه سرمایه گذاری در پزوی آرژانتین / پزوی کلمبیا چقدر برآورد می شود؟

در صورتی که سه ماه پیش یعنی در تاریخ  پنجشنبه 11 شهریور 1400 بخشی از سرمایه خود را به پزوی آرژانتین / پزوی کلمبیا، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان 1.23 درصد می گردید.

سود شش ماهه سرمایه گذاری در پزوی آرژانتین / پزوی کلمبیا چقدر برآورد می شود؟

در صورتی که شش ماه پیش یعنی در تاریخ  سه شنبه 11 خرداد 1400 بخشی از سرمایه خود را به پزوی آرژانتین / پزوی کلمبیا تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان  1.49 درصد می گردید.

سود سالانه سرمایه گذاری در پزوی آرژانتین / پزوی کلمبیا چقدر بوده است؟

در صورتی که یک سال پیش یعنی در تاریخ  چهارشنبه 12 آذر 1399 بخشی از سرمایه خود را به پزوی آرژانتین / پزوی کلمبیا، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 11.06 درصد می گردید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در پزوی آرژانتین / پزوی کلمبیا نسبت به طلا سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت طلا، افزایش 7.85  درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت پزوی آرژانتین / پزوی کلمبیا، 3.28 درصد افزایش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در پزوی آرژانتین / پزوی کلمبیا نسبت به سکه سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سکه، افزایش 7.23 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت پزوی آرژانتین / پزوی کلمبیا، 3.28 درصد افزایش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در پزوی آرژانتین / پزوی کلمبیا نسبت به دلار سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت  دلار،کاهش 3.56 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت پزوی آرژانتین / پزوی کلمبیا،  3.28 درصد افزایش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در پزوی آرژانتین / پزوی کلمبیا نسبت به بیت‌کوین سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت بیت کوین، کاهش 5.55 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت پزوی آرژانتین / پزوی کلمبیا،  3.28 درصد افزایش داشته است.

توضیح: بیت‌کوین یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل بیت‌کوین مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در پزوی آرژانتین / پزوی کلمبیا نسبت به اتریوم سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت اتریوم، افزایش 7.84 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت پزوی آرژانتین / پزوی کلمبیا،  3.28 درصد افزایش داشته است.

توضیح: اتریوم یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل اتریوم مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در پزوی آرژانتین / پزوی کلمبیا نسبت به شیبا سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت شیبا، کاهش 37.2 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت پزوی آرژانتین / پزوی کلمبیا،  3.28 درصد افزایش داشته است.

توضیح: شیبا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل شیبا مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در پزوی آرژانتین / پزوی کلمبیا نسبت به سولانا سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سولانا، افزایش 11.45 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت پزوی آرژانتین / پزوی کلمبیا،  3.28 درصد افزایش داشته است.

توضیح: سولانا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل سولانا مشاهده نمایید.

نظرات پزوی آرژانتین / پزوی کلمبیا

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی