پزوی آرژانتین / بولیویانو بولیوی

ARS/BOB Ask
نرخ فعلی:: 0.0692 -
بازار مبادلات ارزی / تقاضا

نرخ فعلی: : 0.0692 -

واحد حجمی :

نرخ فعلی: : 0.0692 -

واحد پولی : -

کشور : آرژانتین

شاخه : بازار مبادلات ارزی / تقاضا

واحد حجمی :

نوع بازار : بازار جهانی

گزارشات پزوی آرژانتین / بولیویانو بولیوی

در حال حاضر قیمت پزوی آرژانتین / بولیویانو بولیوی چقدر می باشد؟

در حال حاضر قیمت هر پزوی آرژانتین / بولیویانو بولیوی
0.0692 ریال
می باشد

قیمت پزوی آرژانتین / بولیویانو بولیوی روز گذشته (دیروز) چند بود؟

قیمت پزوی آرژانتین / بولیویانو بولیوی روز گذشته برابر با
0.0692 ریال
بود

قیمت پزوی آرژانتین / بولیویانو بولیوی نسبت به دیروز کاهش یا افزایش یافته است؟ چه مقدار؟

قیمت پزوی آرژانتین / بولیویانو بولیوی نسبت به روز گذشته
0 ریال
یافت

نرخ بازگشایی قیمت پزوی آرژانتین / بولیویانو بولیوی در روز جاری چقدر بوده است؟

نرخ بازگشایی به نخستین نرخ ثبت شده در بازارها در معاملات روز جاری گفته می شود که امروز، این نرخ برای پزوی آرژانتین / بولیویانو بولیوی برابر با 0 بوده است.

بالاترین قیمتی که در بازار امروز برای پزوی آرژانتین / بولیویانو بولیوی به ثبت رسید چقدر بوده است؟

0.0694 ریال

پایین‌ترین قیمتی که در بازار امروز برای پزوی آرژانتین / بولیویانو بولیوی به ثبت رسید چقدر بوده است؟

0.0692 ریال

قیمت پزوی آرژانتین / بولیویانو بولیوی نسبت به هفته گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر پزوی آرژانتین / بولیویانو بولیوی در روزهای مشابه هفته گذشته یعنی در تاریخ دوشنبه 1 آذر 1400  با رقم 0.0695 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 0.43 درصدی یا 0.0003 ریال پزوی آرژانتین / بولیویانو بولیوی نسبت به هفته گذشته می باشد.

قیمت پزوی آرژانتین / بولیویانو بولیوی نسبت به ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر پزوی آرژانتین / بولیویانو بولیوی   در روزهای مشابه ماه گذشته یعنی در تاریخ پنجشنبه 6 آبان 1400  با رقم 0.0699 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 1.  درصدی یا 0.0007 ریال پزوی آرژانتین / بولیویانو بولیوی نسبت به ماه گذشته می باشد

قیمت پزوی آرژانتین / بولیویانو بولیوی نسبت به 3 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر پزوی آرژانتین / بولیویانو بولیوی در روزهای مشابه سه ماه گذشته یعنی در تاریخ دوشنبه 8 شهریور 1400  با رقم 0.0714 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 3.08 درصدی یا 0.0022 ریال پزوی آرژانتین / بولیویانو بولیوی نسبت به سه ماه گذشته می باشد.

قیمت پزوی آرژانتین / بولیویانو بولیوی نسبت به 6 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر پزوی آرژانتین / بولیویانو بولیوی در روزهای مشابه شش ماه گذشته یعنی در تاریخ جمعه 7 خرداد 1400  با رقم 0.0738 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 6.23 درصدی یا 0.0046 ریال پزوی آرژانتین / بولیویانو بولیوی نسبت به شش ماه گذشته می باشد

قیمت پزوی آرژانتین / بولیویانو بولیوی نسبت به سال گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر پزوی آرژانتین / بولیویانو بولیوی در روزهای مشابه سال گذشته یعنی در تاریخ دوشنبه 10 آذر 1399  با رقم 0.0858 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 19.34 درصدی یا 0.0166 ریال پزوی آرژانتین / بولیویانو بولیوی نسبت به سال گذشته می باشد

بالاترین قیمت پزوی آرژانتین / بولیویانو بولیوی تاکنون چقدر و در چه تاریخی بوده است؟

سقف قیمت به ثبت رسیده برای پزوی آرژانتین / بولیویانو بولیوی برابر است با 0.324 ریال که در تاریخ شنبه 15 اردیبهشت 1397  رقم خورده است.

سود روزانه سرمایه‌گذاری در پزوی آرژانتین / بولیویانو بولیوی چقدر برآورد می‌شود؟

در صورتی که دیروز بخشی از سرمایه خود را به پزوی آرژانتین / بولیویانو بولیوی تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 0.1443 درصد می گردید.

سود یک ماهه خرید پزوی آرژانتین / بولیویانو بولیوی چقدر بوده است؟

در صورتی که یک ماه پیش یعنی در تاریخ  پنجشنبه 6 آبان 1400 بخشی از سرمایه خود را به پزوی آرژانتین / بولیویانو بولیوی تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 1. درصد می گردید.

سود سه ماهه سرمایه گذاری در پزوی آرژانتین / بولیویانو بولیوی چقدر برآورد می شود؟

در صورتی که سه ماه پیش یعنی در تاریخ  دوشنبه 8 شهریور 1400 بخشی از سرمایه خود را به پزوی آرژانتین / بولیویانو بولیوی، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 3.08 درصد می گردید.

سود شش ماهه سرمایه گذاری در پزوی آرژانتین / بولیویانو بولیوی چقدر برآورد می شود؟

در صورتی که شش ماه پیش یعنی در تاریخ  جمعه 7 خرداد 1400 بخشی از سرمایه خود را به پزوی آرژانتین / بولیویانو بولیوی تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان  6.23 درصد می گردید.

سود سالانه سرمایه گذاری در پزوی آرژانتین / بولیویانو بولیوی چقدر بوده است؟

در صورتی که یک سال پیش یعنی در تاریخ  دوشنبه 10 آذر 1399 بخشی از سرمایه خود را به پزوی آرژانتین / بولیویانو بولیوی، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 19.34 درصد می گردید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در پزوی آرژانتین / بولیویانو بولیوی نسبت به طلا سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت طلا، افزایش 6.89  درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت پزوی آرژانتین / بولیویانو بولیوی، 1. درصد کاهش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در پزوی آرژانتین / بولیویانو بولیوی نسبت به سکه سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سکه، افزایش 5.85 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت پزوی آرژانتین / بولیویانو بولیوی، 1. درصد کاهش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در پزوی آرژانتین / بولیویانو بولیوی نسبت به دلار سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت  دلار،افزایش 1.95 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت پزوی آرژانتین / بولیویانو بولیوی،  1. درصد کاهش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در پزوی آرژانتین / بولیویانو بولیوی نسبت به بیت‌کوین سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت بیت کوین، کاهش 6.61 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت پزوی آرژانتین / بولیویانو بولیوی،  1. درصد کاهش داشته است.

توضیح: بیت‌کوین یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل بیت‌کوین مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در پزوی آرژانتین / بولیویانو بولیوی نسبت به اتریوم سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت اتریوم، افزایش 4.78 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت پزوی آرژانتین / بولیویانو بولیوی،  1. درصد کاهش داشته است.

توضیح: اتریوم یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل اتریوم مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در پزوی آرژانتین / بولیویانو بولیوی نسبت به شیبا سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت شیبا، کاهش 51.25 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت پزوی آرژانتین / بولیویانو بولیوی،  1. درصد کاهش داشته است.

توضیح: شیبا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل شیبا مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در پزوی آرژانتین / بولیویانو بولیوی نسبت به سولانا سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سولانا، افزایش 7.2 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت پزوی آرژانتین / بولیویانو بولیوی،  1. درصد کاهش داشته است.

توضیح: سولانا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل سولانا مشاهده نمایید.

نظرات پزوی آرژانتین / بولیویانو بولیوی

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی