شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

Arca TE - Titoli Esteri

Arca TE - Titoli Esteri
نرخ فعلی 24.098 0
صندوق های سرمایه گذاری ایتالیا
نرخ فعلی: 24.098 0
واحد حجمی:
نرخ فعلی: 24.098 0
واحد پولی: یورو
کشور : ایتالیا
شاخه: صندوق های سرمایه گذاری ایتالیا
واحد حجمی:
نوع بازار: بازار جهانی

عملکرد ۱۳ مرداد

نام روز یک هفته یک ماه شش ماه یک سال سه سال
Arca TE - Titoli Esteri - 0.0380 0.0680 0.7040 0.0930 -

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

میانگین 15 روزه شاخص: 24 یورو
اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.098 یورو
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.41%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

میانگین یک ماهه شاخص: 24 یورو
اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.098 یورو
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.41%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

میانگین سه ماهه شاخص: 24 یورو
اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 0.098 یورو
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 0.41%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

میانگین شش ماهه شاخص: 24 یورو
اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 0.098 یورو
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 0.41%
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی