شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

Arca Strategia Globale Crescita P

Arca Strategia Globale Crescita P
نرخ فعلی 6.238 0
صندوق های سرمایه گذاری ایتالیا
نرخ فعلی: 6.238 0
واحد حجمی:
نرخ فعلی: 6.238 0
واحد پولی: یورو
کشور : ایتالیا
شاخه: صندوق های سرمایه گذاری ایتالیا
واحد حجمی:
نوع بازار: بازار جهانی

عملکرد ۲۰ مرداد

نام روز یک هفته یک ماه شش ماه یک سال سه سال
Arca Strategia Globale Crescita P - 0.0130 0.0410 0.1450 0.1260 -

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

میانگین 15 روزه شاخص: 6 یورو
اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.238 یورو
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 3.97%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

میانگین یک ماهه شاخص: 6 یورو
اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.238 یورو
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 3.97%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

میانگین سه ماهه شاخص: 6 یورو
اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 0.238 یورو
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 3.97%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

میانگین شش ماهه شاخص: 6 یورو
اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 0.238 یورو
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 3.97%
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی