شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

Arca Previdenza - Crescita R

Arca Previdenza - Crescita R
نرخ فعلی: 24.661 0
واحد حجمی: -
واحد پولی: یورو
کشور : ایتالیا
شاخه: صندوق های سرمایه گذاری ایتالیا
نوع بازار: بازار جهانی

عملکرد ۱۴ خرداد

نام روز یک هفته یک ماه شش ماه یک سال سه سال
Arca Previdenza - Crescita R - - - 0.125 0.125 -

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

میانگین 15 روزه شاخص: 0 یورو
اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: - یورو
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: -%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

میانگین یک ماهه شاخص: 0 یورو
اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: - یورو
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: -%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

میانگین سه ماهه شاخص: 24 یورو
اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 0.661 یورو
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 2.75%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

میانگین شش ماهه شاخص: 24 یورو
اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 0.661 یورو
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 2.75%
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی