Apollo Euro Corporate Bond Fund T

Apollo Euro Corporate Bond Fund T
نرخ فعلی:: 12.22 0
صندوق های سرمایه گذاری اتریش
نرخ فعلی: : 12.22 0
واحد حجمی :
نرخ فعلی: : 12.22 0
واحد پولی : یورو
کشور : اتریش
شاخه : صندوق های سرمایه گذاری اتریش
واحد حجمی :
نوع بازار : بازار جهانی

عملکرد ۳۰ مهر

نام روز یک هفته یک ماه شش ماه یک سال سه سال
Apollo Euro Corporate Bond Fund T - 0.12 0.09 0.74 0.0300 -

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 12 یورو
اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.22 یورو
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 1.83%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 12 یورو
اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.22 یورو
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 1.83%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 12 یورو
اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 0.22 یورو
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 1.83%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 12 یورو
اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 0.22 یورو
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 1.83%
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی