Apollo 2 Global Bond T

Apollo 2 Global Bond T
نرخ فعلی:: 13.32 0
صندوق های سرمایه گذاری اتریش
نرخ فعلی: : 13.32 0
واحد حجمی :
نرخ فعلی: : 13.32 0
واحد پولی : یورو
کشور : اتریش
شاخه : صندوق های سرمایه گذاری اتریش
واحد حجمی :
نوع بازار : بازار جهانی

عملکرد ۹ مهر

نام روز یک هفته یک ماه شش ماه یک سال سه سال
Apollo 2 Global Bond T - 0.02 0.11 0.38 0.02 -

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 13 یورو
اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.32 یورو
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 2.46%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 13 یورو
اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.32 یورو
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 2.46%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 13 یورو
اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 0.32 یورو
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 2.46%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 13 یورو
اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 0.32 یورو
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 2.46%
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی