Amundi Index Solutions JP Morgan EMU Govies 1-10 D

Amundi Index Solutions JP Morgan EMU Govies 1-10 D
نرخ فعلی:: 56.97 0
صندوق های معاملاتی ایتالیا
نرخ فعلی: : 56.97 0
واحد حجمی :
نرخ فعلی: : 56.97 0
واحد پولی : -
کشور : ایتالیا
شاخه : صندوق های معاملاتی ایتالیا
واحد حجمی :
نوع بازار : بازار جهانی

عملکرد ۲۹ مهر

نام روز یک هفته یک ماه شش ماه یک سال سه سال
Amundi Index Solutions JP Morgan EMU Govies 1-10 D - 0.0500 0.48 2.94 1.62 -

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 57
اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.03
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.05%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 57
اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.03
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.05%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 56
اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 0.97
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 1.73%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 56
اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 0.97
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 1.73%
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی