شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

Amundi Index Solutions - Amundi Index J.P. Morgan

Amundi Index Solutions - Amundi Index J.P. Morgan
نرخ فعلی 145.79 0
صندوق های سرمایه گذاری اسپانیا
نرخ فعلی: 145.79 0
واحد حجمی:
نرخ فعلی: 145.79 0
واحد پولی: یورو
کشور : اسپانیا
شاخه: صندوق های سرمایه گذاری اسپانیا
واحد حجمی:
نوع بازار: بازار جهانی

عملکرد ۲۲ مرداد

نام روز یک هفته یک ماه شش ماه یک سال سه سال
Amundi Index Solutions - Amundi Index J.P. Morgan - 0.7100 0.0300 4.44 4.27 -

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

میانگین 15 روزه شاخص: 146 یورو
اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.21 یورو
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.14%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

میانگین یک ماهه شاخص: 146 یورو
اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.21 یورو
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.14%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

میانگین سه ماهه شاخص: 145 یورو
اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 0.79 یورو
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 0.54%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

میانگین شش ماهه شاخص: 145 یورو
اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 0.79 یورو
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 0.54%
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی