Amundi ETF Nasdaq-100 UCITS

Amundi ETF Nasdaq-100 UCITS
نرخ فعلی:: 108.87 0
صندوق های معاملاتی ایتالیا
نرخ فعلی: : 108.87 0
واحد حجمی :
نرخ فعلی: : 108.87 0
واحد پولی : -
کشور : ایتالیا
شاخه : صندوق های معاملاتی ایتالیا
واحد حجمی :
نوع بازار : بازار جهانی

عملکرد ۶ آبان

نام روز یک هفته یک ماه شش ماه یک سال سه سال
Amundi ETF Nasdaq-100 UCITS - 0.4500 1.14 19.57 28.14 -

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 111
اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 2.13
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 1.96%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 110
اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 1.13
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 1.04%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 108
اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 0.87
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 0.81%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 103
اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 5.87
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 5.7%
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی