Amundi 2GOLD iNAV

Amundi 2GOLD iNAV
نرخ فعلی:: 70.8 0.96
صندوق های معاملاتی هلند
نرخ فعلی: : 70.8 0.96
واحد حجمی :
نرخ فعلی: : 70.8 0.96
واحد پولی : -
کشور : هلند
شاخه : صندوق های معاملاتی هلند
واحد حجمی :
نوع بازار : بازار جهانی

عملکرد ۱۵:۰۵:۲۸

نام روز یک هفته یک ماه شش ماه یک سال سه سال
Amundi 2GOLD iNAV 0.68 0.62 0.4000 1.84 7.68 -

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 72
اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 1.2
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 1.69%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 72
اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 1.2
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 1.69%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 71
اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 0.2
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 0.28%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 72
اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 1.2
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 1.69%
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی